Netwerking

Netwerking

Netwerkactiviteiten en -events

  • Taborgroep-partners delen kennis en ervaringen. Taborgroep-partners zoeken steeds naar hoe ze, met respect voor elkaars autonomie, samen meer sociale impact kunnen realiseren. Ze delen een gemeenschappelijke visie: waardegericht ondernemen.

 

  • Partnergroep-partners werken samen: de Taborgroep ondersteunt co-creatietrajecten van en tussen partners.  

 

  • Er zijn het hele jaar door verschillende leernetwerken waar partners aan deelnemen. In een leernetwerk wordt rond een bepaald thema de koppen bij elkaar gestoken om samen ervaringen te delen, te leren, te brainstormen, enz.