Basisschool De Weg-Wijzer

De Weg-Wijzer
0032 9 355 13 82
info [at] deweg-wijzer [dot] be

Weg-Wijzer is een tweeledig woord met een veelheid aan betekenissen.

Bij het lezen of horen van deze woorden denken we doorgaans enkel aan een richtingaanwijzer; niets is minder waar.
Weg: verwijst naar het christelijk opvoedingsproject. Wijzer: deze geeft de richting aan en geeft de Weg een vollere betekenis.

De school streeft ernaar haar leerlingen “wijzer” te maken in hun groei naar volwassenheid.
Hiermee bedoelt men niet enkel het cognitieve, verstandelijke, maar evenzeer de sociale, emotionele, creatieve als geestelijke groei.