GDPR … 10 organisaties vullen samen nieuwe functie in

Lode Verte-Sint-Lodewijk

Op 25 mei 2018 ging de Europese ‘General Data Protection Regulation’-wetgeving van kracht. Paniek, frustratie of ‘je m’en fou’?

Organisaties houden veel persoonsgegevens bij. Persoonsgegevens, foto’s, IP-adressen, enzovoort. De Europese richtlijn verplicht ons om veilig om te gaan met deze data. Geen eenvoudige klus. De Taborgroep en partnerorganisaties Alderande, Compaan, De Bolster, De Hagewinde, Fiola, De Vierklaver, Sint-Lievenspoort, Sint-Lodewijk en Ten Dries sloegen de handen in elkaar. Lode Verté, (voormalig) algemeen directeur van vzw Sint-Lievenspoort, aan het woord.

De GDPR-wetgeving, iets waar u wakker van ligt?

Vanuit ons waardenkader hebben we het steeds zinvol en nodig gevonden om respectvol om te gaan met persoonsgegevens. Sinds 2015 worden we op dit vlak nu ook gevat door een aantal formele wettelijke verplichtingen. En sinds kort is er ter zake ook een Europese directieve. In het begin voelde dit alles aan als een bijkomende opdracht. Alweer wat regels en formele kaders die er bij kwamen. Laten we eerlijk zijn, zonder verplichting zouden we geen dataveiligheidsconsulent aangeworven hebben.

Waarom een samenwerking met Tabor-partners?

Het leernetwerk dataveiligheid is al een aantal jaren geleden ontstaan. Door de Vlaamse en Federale regelgeving werden we met iets nieuws geconfronteerd. We moesten allemaal zo’n een dataveiligheidsplan ontwikkelen en hadden snel door dat we krachten konden bundelen. Dit is de sterkte van de Taborgroep. Ze neemt niet inhoudelijk over, maar zorgt voor een groep geïnteresseerden die kennis delen en krachten bundelen

Waarom een win voor jullie?

Er is de gedeelde expertise, we leren uit elkaars resultaten. Wat je één keer ontwikkelt, hergebruik je voor 10 partners. Het wordt uiteraard ook goedkoper. De kost kan je nu delen door 10. Bovendien kan moeilijk iedere organisatie op zich voor een beperkt volume een werkkracht aanwerven, of je zou deze functie moeten verbreden en koppelen aan andere taken. Maar dan mis je de expertise van één ‘nauwere’ functie.

Neemt de Taborgroep hier een specifieke rol in? Welke? 

De Taborgroep speelde ten eerste een rol om er als netwerk te zijn. Mochten we losstaande organisaties zijn, hadden we elkaar niet gevonden. Zij hoorde bij de partnerorganisaties wie er advies kon gebruiken en coördineerde het hele gebeuren. Binnen de Taborgroep waren er ook mensen, zoals ICT-consultant Guy Schelstraete, die inhoudelijk input gaven op een aantal vlakken. En ten derde, uniek hier is dat we een tewerkstellingsformule hebben gevonden, waarbij een Tabor-medewerker gefinancierd wordt door en werkt voor 10 participerende organisaties, niet voor elke organisatie dus.

Update: intussen vervoegden zich ook nog enkele andere organisaties bij deze 'groep van 10', nl. vzw De Klokke en scholen Sint-Bavo Basis,  Sint-Salvator, De Mozaïek, Klimrek en de Boomhut (scholengemeenschap Babbel). Adviseur Catherine helpt hen op weg. 

Partners in dit verhaal:

Ik help je graag

Catherine
Catherine De Mulder