Samenwerken tegen infectieziekten in residentiële zorg

pbm

De Taborgroep neemt het voortouw om de lessons learned uit de COVID-crisis om te zetten naar nieuwe en verbeteracties. We gaan op zoek naar 'positieve afwijkingen' en integreren die in blue print draaiboeken. We zorgen voor een gedeeld systeem van stockbeheer van persoonlijke beschermingsmaterialen op groepsniveau. We leiden via digitale en blended leertrajecten medewerkers op. We zorgen dat de infectiecurve ook in de toekomst afgevlakt wordt. We verzetten samen bergen, met de steun van het Fonds voor solidaire zorg van de Koning Boudewijnstichting. 

We werden de voorbije tijd onverwacht en onvoorzien geconfronteerd met een situatie die een directe impact had op cliënten, medewerkers en organisaties. We zagen veerkracht en solidariteit van bevolking én van zorgpartners onderling. Zorgorganisaties moesten roeien met de riemen die er waren. Beschermingsmaterialen voor cliënten en medewerkers waren niet beschikbaar, we kregen onduidelijke externe richtlijnen waardoor intern beleid lastig was, enz. Als netwerk hebben we daar zo goed als het kon op ingespeeld. Via online meetings werden draaiboeken gedeeld, informatie uitgewisseld, beslissingen genomen. Ook kochten of produceerden we samen voor duizenden euro's beschermingsmaterialen, en dispatchten die waar de nood het hoogst was. Een 'kaarsenatelier' van een partner werd tijdelijk omgebouwd tot 'afvulcentrum' voor alcogels, enz.  We ontwikkelden een gezamenlijke strategische stock, en deelden personeel en competentie. Het was ad hoc en snel. Het was spannend en veerkrachtig. Het is tijd om de lessons learned om te zetten in systemen en structuren. Want van post-Corona tijd is nog lang geen sprake. 

We werken vanuit 'positieve deviantie': we gaan bij elkaar op zoek naar die elementen die een positief verschil gemaakt hebben in hun strijd tegen infectieziekten.

Met deze drie acties willen we een positieve impact realiseren op daling van besmetting, daling van reactietijd en verhogen van professionaliteit. Zo verhogen we de kwaliteit van leven van  kwetsbare mensen in residentiële zorg.