Trots ... de Taborgroep is erkende dienstverlener binnen Werk en Sociale Economie

Q-For werd behaald!

De Taborgroep is houder van het Qfor WSE label! vzw Tabor werd succesvol doorgelicht en beantwoordt aan de criteria van de Qfor norm met module WSE-Scan.

Trots dus ... Want voor de eerste keer behalen we het Q-For kwaliteitsbewijs. Het Qfor WSE-Certificaat is het kwaliteitsbewijs bij uitstek voor dienstverleners binnen Werk en Sociale economie.

Het vraagt wel wat inspanning, het halen van zo'n kwaliteitsbewijs. We garanderen tenslotte aan partners dat onze dienstverlening aan zekere kwaliteitsvoorwaarden voldoet. We schakelden daarvoor een auditor in. 

Die auditor baseert zich voor de QFor WSE-scan op vaststellingen tijdens het auditbezoek: via contacten met medewerkers van de organisatie en via controles van gerealiseerde projecten. 

We onderscheiden drie domeinen in zo’n kwaliteitsaudit: 

  1. De dienstverlening vanuit team Talent & Organisatie, wat betreft domeinen in HRM, Strategie en Management: opleidingen, leernetwerken, intervisie en coaching, en het ondersteunen van trajecten bij partners, advies, ESF-projecten, … 
  2. De HR-werking van vzw Tabor (werving, instroom, …) 
  3. De financiële monitoring van vzw Tabor 

Is daarmee de kous af? Nee hoor. Jaarlijks blijven we geactualiseerde cijfers aanleveren die mee deel uitmaken van de audit, en na drie jaar volgt een nieuw auditbezoek. 

En ja, we zijn trots. We behaalden een uitmuntende auditscore. ...

Mieke Van Gramberen, Netwerkdirecteur