STAFMEDEWERKER KWALITEIT

Als projectmanager van De Klokke vzw heb je een voortrekkersrol in het jaaractieplan en de lopende en toekomstige projecten en je staat borg voor een kwaliteitsvolle mensgerichte dienstverlening. Je
Uiterste sollicitatiedatum
Vacature in PDF