Digital First

digital first1

Partnerorganisaties ondersteunen in het continu leren, als individuele medewerker, als team, als organisatie: het is één van onze kerntaken. Ook voor de medewerkers in eigen (netwerk)huis zetten we daar op in. Zodat ze comfortabel mee zijn met het digitaal werken.

Het vele thuiswerk in 2021 heeft het belang van continu leren alleen maar onderstreept. We willen bovendien dat iederéén mee is, ook de mensen waar we voor werken: van deelnemers aan een werfvergadering tot mensen die een opleiding bij ons volgen.

Met de steun van het Europees Sociaal Fonds gingen we all the way ‘Digital First!’ in het gebruik van Microsoft Office 365 (Teams, Sharepoint, Outlook, en een aantal kleinere applicaties die je er aan kunt koppelen), en daarnaast van een platform als LinkedIn. We zorgden ervoor dat onze Netwerkdagen ook online konden doorgaan, voor de oude E-Tabor-omgeving kwam een fris nieuw ‘Deelpunt’ als Sharepoint in de plaats. Teams-omgevingen maken het mogelijk dat leden van een Leernetwerk snel gedeelde documenten terugvinden en er samen rond werken of over discussiëren. Een 200-tal medewerkers uit het netwerk maakten via een digitale module op het leerplatform AssessmentQ kennis met de principes van verbindend communiceren, waar dan een offline of online verdiepende groepssessie op volgde.

En het gaat snel, want de volgende stap is het gebruik van een Customer Relationship Management (CRM-systeem) in de plaats van adresbestanden of Outlook-groepen.

De digitale evolutie is ongezien. Hoe die evolutie ons kan helpen om vanuit een mensgericht en kansengevend perspectief maximale impact te realiseren, is een belangrijke uitdaging voor het netwerk. Digitaal inclusief is dan ook één van de speerpunten van de Taborgroep voor de komende jaren.

Paul Ongenaert, netwerkdirecteur Taborgroep