Jaarbeeld 2021

Het afgelopen jaar draaiden onze projecten rond drie speerpunten: Delen, Duurzaam en Digitaal Inclusief. De impact die we nastreven, onze ‘legacy’, is een integrale samenleving. Een die rekening houdt met diverse perspectieven en iedereen laat participeren. Cliënten, leerlingen, klanten en burgers plukken daar de vruchten van.

We verzamelden getuigenissen en beeldverhalen uit het netwerk die je zullen inspireren.

Sterk werk, dat netwerk van de Taborgroep!