Basisopleiding EERSTE HULP - contactmoment (VOLZET)

ehbo-basisopleiding
21feb

Elke organisatie moet maatregelen nemen om een efficiënte eerstehulpverlening te garanderen. De ervaring leert dat goede afspraken en instructies, gepaste materiële voorzieningen, voldoende en opgeleide medewerkers bijdragen tot een efficiënte aanpak.

Deze basisopleiding Eerste Hulp verloopt via blended learning. Dit houdt in dat de deelnemers vooraf een link toegestuurd krijgen die hen toegang verleent tot de Idewe Academie. Via dat digitale platform doorlopen de deelnemers op eigen tempo 10 modules. Nadien komen alle deelnemers samen op een contactdag. Hier ligt de klemtoon op praktijk (cases, vaardigheden inoefenen, …) en eventueel verdere duiding.
Het contactmoment gaat door in het Netwerkhuis van de Taborgroep op maandag 21 februari van 8u30 tot 17u.

Na deze opleiding kennen medewerkers de basisstappen van eerste hulp die ze kunnen toepassen in ongevals- of plotse ziektesituaties op het werk. Ze weten hoe ze moeten handelen als belangrijke lichaamsfuncties zijn uitgevallen (basiskennis en -vaardigheden van reanimatie). Ze zijn op de hoogte van wat te doen in enkele levensbedreigende situaties (bv. hartaanval, ademhalingsbelemmering, ...) en bij diverse letsels (bv. huidwonde, brandwonde, kneuzing, breuk, ...). De nadruk ligt op de praktijk.

Deelnemers ontvangen de handige IDEWE-gids ‘Eerste stappen in eerstehulpverlening’ en een attest van deelname.

Ik help je graag

HIlde Claeys
Hilde Claeys