Netwerkdag

netwerkdag
25mei

De netwerkdag is een moment waarop directies en beleidsmedewerkers kennis en ervaringen delen met elkaar. 

De netwerkdagen gaan steeds door op de 3e donderdag van de onpare maanden.

 

Graag je aandacht voor deze 2 thema's:

 • Door het T&O-team werd – op basis van de input tijdens de vorige netwerkwerkdag- een programma “arbeidsmarktkrapte” uitgewerkt. Dit programma, met een aantal kwesties die nog verder dienen afgetoetst te worden, wordt voorgesteld op het directie-overleg (directies onderwijs in voormiddag, directies Welzijn/Gezondheid en Werk in de namiddag).

Het aanbod m.b.t. de gele route (instroom) start op de netwerkdag van mei (2 workshops: rond visie op aanwerving en het voeren van selectiegesprekken). Het aanbod m.b.t. de groene route (werkbaar werk) en rode route (strategie) start in het najaar.

 • We verwelkomen ook graag alle directies op de middag. Er werd een conceptnota uitgewerkt op basis van de werkbezoeken. Een eerste gespreksronde op basis van deze nota vond plaats op de netwerkdag van maart, een tweede gespreksronde vindt plaats op de netwerkdag van mei. Dit zal toelaten om het beleidsplan van 2023-2024 te voeden en tegelijkertijd ook een aantal contouren te trekken voor de lange termijn. Wij hopen de directies daarop talrijk te mogen verwelkomen.  

AGENDA:

 • 09u00-12u00 - Workshop: Aanwerving: een krachtige visie - een congruente procedure (fysiek)

                                  Doel: Medewerkers vinden, veronderstelt een goeie communicatie.

                                           De juiste medewerkers vinden, start met een heldere visie.

                                           Wat is de kern, de essentie die we bij elke medewerker graag zien? 

                                           Hebben we een heldere visie rond rekruteren en aanwerven?

                                           Kunnen we die visie consequent vertalen in een congruent rekruterings- en selectieproces? 

                                  doelgroep: verantwoordelijken infrastructuur

                                  contactpersoon: Eva.lemay@tabor.be 

 

 • 09u00-12u00 - Leernetwerk Infrastructuur (fysiek)

                                  doelgroep: verantwoordelijken infrastructuur

                                  contactpersoon: Lore.vanhooren@tabor.be 

 

 • 09u30-12u00 - Leernetwerk Onderwijs (fysiek)

                                  Met bijzondere aandacht voor de voorstellen m.b.t. arbeidsmarktwerf 

                                  doelgroep: directies onderwijs

                                  contactpersoon: Mieke.vangramberen@tabor.be 

 

 • 09u30-12u00 - Leernetwerk Personeelsadministratie (fysiek)

                                  doelgroep: verantwoordelijken personeelsadministratie

                                  contactpersoon: Elleke.vaningelgem@tabor.be & Hannelore.volckaert@tabor.be

 

 • 12u00-13u00 - Lunchpauze - Gelieve in te schrijven !! 

 

 • 12u00-13u45 - Vervolg terugkoppeling werkbezoeken en toekomst Tabor (fysiek)

                                   doelgroep: Directies Onderwijs, VAPH, Welzijn en Gezondheid

                                   contactpersoon: Mieke.vangramberen@tabor.be 

 

 • 13u00-16u30 - Workshop: Voeren van selectiegesprekken – vaardigheidstraining (fysiek)

                                  Doel: Het voeren van selectiegesprekken vergt een aantal vaardigheden:

                                            hoe kijken we in zo'n gesprek naar hoe mensen zich zullen gedragen,

                                            hoe interviewen we competentie- en motivatiegericht? We oefenen dit direct in.

                                            Max. 12 personen kunnen aan deze workshop deelnemen

                                  doelgroep: HR-managers, directies/kaderleden  

                                  contactpersoon: Melissa.plasschaert@tabor.be en Lieve.peeters@tabor.be 

 

 • 13u30-15u30 - Leernetwerk Klimaatplan (fysiek):
                                * belang van meten (focus mobiliteit)
                                * wat is carbon accounting?

                                  doelgroep: Contactpersonen uit organisaties aangesteld ifv klimaatinitiatieven

                                  contactpersoon: Tom.dewettinck@tabor.be  

 

 • 13u30-15u30 - Leernetwerk Assessment Q (online)

                                  doelgroep: Vertegenwoordigers Blended leren van deelnemende organisaties

                                  contactpersoon: Tom.demeulenaere@tabor.be  

 

 • 13u30-15u30 - Leernetwerk Teamcoaches (fysiek)

                                  doelgroep: Leidinggevenden, teamverantwoordelijken, teamcoaches

                                  contactpersoon: Eva.lemay@tabor.be

 

 • 13u30-16u00 - Leernetwerk Voeding - op locatie: Z&O De Hagewinde te Lokeren

                                  doelgroep: Diensthoofd keuken partnerorganisaties

                                  contactpersoon: Adinda.taelman@tabor.be  

 

 • 14u00-16u30 - Leernetwerk Directies VAPH + Welzijn/Gezondheid (fysiek)

                                  doelgroep: Directies VAPH, Welzijn en Gezondheid

                                  contactpersoon: Mieke.vangramberen@tabor.be

Ik help je graag

Mieke Van Gramberen
Mieke Van Gramberen