Netwerkdag (ONLINE editie)

netwerkdag
20jan

AGENDA:

- 09u00 – 12u00: Leernetwerk Infrastructuur
                               
Verantwoordelijken infrastructuur - online
                               
Lore.vanhooren@tabor.be

- 09u00 – 11u00: Leernetwerk directies onderwijs
                               
Directies onderwijs; zowel basis, secundair als buitengewoon - online
                               
Paul.ongenaert@tabor.be

- 12u45 – 13u30: Demo Linguineo (taalapp)
                              Deze demo is aangewezen voor c
ontactpersonen uit de partnerorganisaties die instaan voor
                              de taalondersteuning voor anderstaligen op de werkvloer - online
                              (https://www.linguineopro.com/home
                               Tom.demeulenaere@tabor.be 

- 13u30 – 15u30: Leernetwerk Klimaatplan
                               
Contactpersonen uit organisaties aangesteld ifv klimaatinitiatieven - online
                               
Paul.ongenaert@tabor.be

- 13u30 – 15u30: Leernetwerk Assessment Q
                               
Vertegenwoordigers Blended leren van deelnemende organisaties - online
                               
Tom.demeulenaere@tabor.be

- 13u30 – 15u00: Leernetwerk Verantwoordelijken Financiën-Administratie onderwijs
                               
Fin. adm. directies onderwijs - online
                               
Virginie.roussel@tabor.be

- 14u00 – 16u00: Leernetwerk Voeding
                               
Verantwoordelijken partnerorganisaties Voeding - online
                               
Adinda.taelman@tabor.be

- 15u30 – 17u30: Leernetwerk Directies VAPH
                               
(algemene) directies partnerorganisaties VAPH - online
                               Paul.ongenaert@tabor.be