Veilig werken elekt installaties elektrisch geschoolde werkn

BA5
01okt

veilig werken aan, met of in de omgeving van elektrische installaties door elektrisch geschoolde werknemers: voorbereidende opleiding tot het toekennen door de werkgever van een bekwaamheidsattest BA5

Doelgroep: deze opleiding is bedoeld voor elektrisch geschoolde werknemers die elektrotechnische werken uitvoeren waarbij ze blootgesteld worden aan elektrische risico’s. Zij kunnen, dankzij kennis verkregen voor opleidingen en/of ervaring, zelf de elektrische gevaren inschatten en de maatregelen bepalen. Deze werknemers hebben daarvoor een gepaste elektrotechnische achtergrond

Programma: 08:30-17:00

  • Wetgeving - keuringen
  • Begrippen en grootheden
  • Elektrische gevaren
  • Elektrische ongevallen
  • Schade door elektriciteit
  • Uitwendige invloeden
  • Beschermingsmaatregelen
  • Netstelsels
  • Veilig werken - vitale 7
  • EHBO bij elektrische ongevallen

 

Inschrijvingsformulier