Word een Verbindende Communicator! (via een oefengroep) (VOLZET)

verbindend communiceren als loop
22sep

We leren om onszelf eerlijk en helder uit te drukken en om tegelijkertijd anderen met respect en empathie tegemoet te treden.

Elk contact leidt zo tot een dieper herkennen van onze eigen behoeften en die van de ander. 

VC leert ons zorgvuldig waar te nemen en te zien welke gedragingen en omstandigheden ons beïnvloeden. We leren onderkennen en duidelijk onder woorden brengen wat we in bepaalde situatie concreet willen. 

Rosenberg ontwikkelde hiervoor een handig model dat gebruik maakt van 4 stappen: Waarneming – Gevoel – Behoefte – Verzoek.

We hebben vanuit Taborgroep al heel wat workshops en kortlopende opleidingen rond VC gegeven en georganiseerd, bijvoorbeeld tijdens de Zuurstofdagen.

Maar hoe eenvoudig het model ook is. Om het volledig te integreren en er je eigen DNA van te maken vraagt het ‘oefenen, oefenen, oefenen’!

voor Verbindende Communicatie moeten we nieuwe gewoontes ontwikkelen op vlak van denken en spreken

Voor wie is deze oefengroep?

Voor iedereen die krachtig in het leven wil staan, geconnecteerd met zichzelf en de anderen, die kwalitatieve relaties wil opbouwen en onderhouden, privé en professioneel.

We richten ons hier specifiek op leidinggevenden en stafmedewerkers omdat zij sleutelrollen bekleden in de organisatie. Een van de belangrijkste ‘werkinstrumenten’ is tenslotte ’je communicatie’.  

Het is vooral de bedoeling om de eigen vaardigheden in het ‘verbindend communiceren’ verder te ontwikkelen en aan te scherpen.

Maar we hopen ook dat de deelnemers zelf hun kennis en vaardigheden verder delen in de eigen organisatie. 

Vind je dit interessant, maar ...

heb je nog nooit een workshop of (korte) opleiding gevolgd over Verbindende Communicatie?

Schrijf je dan in voor onze zuurstofdag op woensdag 27 april of contacteer Lieve.Peeters@tabor.be voor een demo op 13 september (volledige dag).

Hoe zit de opleiding concreet in mekaar?

We voorzien 13 sessies met opdrachten en oefeningen, corresponderend met de 13 hoofdstukken van Marshall Rosenbergs boek ‘Geweldloze Communicatie: ontwapenend en doeltreffend’.

Maandelijks komt er één hoofdstuk aan bod, dat telkens gelezen wordt ter voorbereiding op de sessie.

Per sessie voorzien we:

  • Tekstboekvragen, over de inhoud van het hoofdstuk, zodat je nog eens kunt repeteren wat je gelezen hebt.
  • Individuele oefeningen. Daarmee kan je toepassen wat je gelezen hebt. Via zelfobservatie, het weergeven van iemands woorden, praktische oefeningen of rollenspelen. Voor sommige oefeningen heb je meerdere dagen nodig.
  • Tijdens de groepsbijeenkomsten: oefenen, oefenen oefenen!

De sessies vinden plaats in het Tabor-Netwerkhuis, telkens op donderdagnamiddag van 13u30 – 16u30, op volgende data:

22/9, 27/10, 24/11, 22/12, 26/1/2023, 23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6, 28/9, 26/10, 23/11.

We verwachten een maximale aanwezigheid op alle sessies. De groep blijft ‘gesloten’ om samen verder te ontwikkelen en een maximaal leereffect te bekomen.

begeleid door Lieve Peeters (consultant Talent & Organisatie Taborgroep) en Veerle Follens (Pathmakers en trainer/coach/therapeut in verbindende communicatie)

Ik help je graag

Lieve Peeters
Lieve Peeters