Leernetwerken

Succesvolle leernetwerken bestaan uit vragers én aanbieders.

Overzicht

 

lijn dagprogramma

En route   Algemene leernetwerken 

lijn dagprogramma

Leernetwerk ‘Klimaatvisieplan’  

Wat 

Medewerkers die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van een klimaatvisieplan krijgen de gelegenheid om van elkaar te leren. Bovendien wordt er gerichte expertise ingebracht. Zo wordt er samen werk gemaakt van een eigen organisatiespecifiek klimaatplan. 

Voor wie - Verantwoordelijken klimaatvisieplan van de partnerorganisaties (social profit) 

Frequentie -  5x per jaar op de netwerkdagen (elke derde donderdag van de oneven maanden) 

Meer weten? Contacteer Tom Dewettinck, Climate Change Manager, tom.dewettinck@tabor.be

 

Leernetwerk Preventie 

Wat 

Als preventieadviseur adviseer je over alles met betrekking tot het welzijnsbeleid. En dat zijn best wel wat domeinen. Nieuwsgierig naar hoe collega’s dit aanpakken? Wat hun antwoorden zijn op nieuwe wetgeving? En deel je zelf ook graag jouw praktijk? Dan ben je bij dit leernetwerk waar de mix de max is aan het juiste adres. Concrete vragen en casussen worden afgewisseld met het inbrengen van expertise vanuit de deelnemers. En met een expert vanuit IDEWE zitten we ook meteen aan de bron voor allerlei specifieke vragen. Op zoek naar tools en voorbeelddocumenten? Ze worden gedeeld. Hoe moet je de wetgeving interpreteren? Je komt het te weten. Kortom: wet warm water uitvinden is niet nodig, versterk je eigen preventiebeleid via dit leernetwerk. 

Goed om weten:  

  • Een Teams-omgeving ondersteunt dit delen. Je hoeft dus met specifieke vragen niet te wachten op een bijeenkomst. 

  • 3 à 4x aanwezig staat gelijk aan een attest en meteen in orde voor de jaarlijks verplichte bijscholing.  

  • De co-begeleiding vanuit IDEWE wordt gefinancierd met de preventie-eenheden van het netwerk via het systeem van voorafname. 

Voor wie - Preventieadviseurs niv. 1, 2 en 3 van de Taborgroep.  

Frequentie - 4x per jaar. Op woensdagen in maart, juni, september en november van 9u-11u30. Data komen telkens online op onze website

Meer weten? Contacteer Melissa Plasschaert, melissa.plasschaert@tabor.be.

 

Leernetwerk Directies VAPH

Wat 

Overleg met een dubbele insteek: enerzijds een intervisiebijeenkomst waarin agendapunten worden aangebracht door de leden, en anderzijds zoeken we naar inspiratie en innovatieve oplossingen rond belangwekkende ontwikkelingen in de sector. 

Voor wie - Voor (algemene) directies van partnerorganisaties in de sector VAPH 

Frequentie - 10x per jaar (maandelijks behalve zomermaanden) 

Meer weten? Contacteer Mieke Van Gramberen, mieke.vangramberen@tabor.be 

 

Leernetwerk Directies Welzijn&Gezondheid

Wat 

Overleg met dubbele insteek: enerzijds een intervisiebijeenkomst waarin agendapunten worden aangebracht door de leden, en anderzijds zoeken we naar inspiratie en innovatieve oplossingen zond belangwekkende ontwikkelingen voor de sectoren 

Voor wie - Voor (algemene) directies van partnerorganisaties actief in welzijns- en gezondheidssectoren. 

Frequentie - 5x per jaar op de netwerkdagen (elke derde donderdag van de oneven maanden, uitgezonderd schoolvakanties) 

Meer weten? Contacteer Mieke Van Gramberen, mieke.vangramberen@tabor.be 

 

Leernetwerk Directies Onderwijs

Wat 

Overleg met dubbele insteek: enerzijds een intervisiebijeenkomst waarin agendapunten worden aangebracht door de leden, en anderzijds zoeken we naar inspiratie en innovatieve oplossingen zond belangwekkende ontwikkelingen voor scholen. 

Voor wie - Voor (algemene) directies partnerorganisaties actief in basis, secundair en buitengewoon onderwijs 

Frequentie - 5x per jaar op de netwerkdagen (elke derde donderdag van de oneven maanden, uitgezonderd schoolvakanties) 

Meer weten? Contacteer Mieke Van Gramberen, mieke.vangramberen@tabor.be 

 

lijn dagprogramma

En route   HR

lijn dagprogramma

Leernetwerk HR Innovatieclub 

Wat 

Ook op zoek naar inspirerende HR-praktijken? Zit je soms vast of net voorop? Dan ben je bij de HR Innovatieclub aan het juiste adres. Want met deze club buigen we ons over (innovatieve) HR-praktijken, delen cases en best practices en zijn klankbord voor HR-innovatie vanuit de Taborgroep. 

Voor wie - Mensen die een specifieke HR-VTO (staf) rol opnemen, alsook leidinggevenden of teamcoaches die HR in uitvoering brengen, naast het bedenken ervan.  

Frequentie - 5x per jaar, telkens op locatie bij een van de partners of op bedrijfsbezoek. 

Meer weten? Contacteer Melissa Plasschaert, melissa.plasschaert@tabor.be

 

Leernetwerk voor personeelsmedewerkers

Wat 

Personeelsmedewerkers staan er vaak alleen voor en hebben een brede opdracht. Ze hebben expertise nodig op veel terreinen, moeten vaak van veel zaken op de hoogte zijn en missen soms collega’s om praktische, concrete zaken te kunnen afstemmen.

Daarom willen we iedereen die deze nood ervaart samenbrengen om van elkaar te leren en expertise te delen, om elkaar te leren kennen (en weten te vinden).

Voor wie - Medewerkers verantwoordelijk voor personeelsadministratie, lonen, HR-implementaties, … in onze partnerorganisaties

Frequentie - Te bepalen door het leernetwerk.

Meer weten? Contacteer Elleke Vaningelgem, elleke.vaningelgem@tabor.be

 

Leernetwerk EnergieClub 

Wat 

De Energieclub is een leernetwerk van Energie-Coaches. Een Energie-Coach is een persoon in de organisatie die het aanspreekpunt is voor wat betreft stress- en burn-out items. Hij/zij biedt een luisterend oor aan collega’s, helpt/ondersteunt teams en denkt mee met beleidsmedewerkers rond thema’s als psychosociaal welzijn, persoonlijke energie, gezondheid, ... We werkten een ‘Toolbox Energie’ uit, organiseren op regelmatige basis een 5-daagse opleiding tot ‘Energie-Coach’, delen good practices en uitdagingen, nodigen af en toe een externe spreker/specialist uit om ons te voeden en inspireren en motiveren elkaar in de rol van Energie-Coach binnen de eigen organisatie.

Voor wie - iedereen die binnen zijn/haar organisatie rond preventie van stress en burn-out wil werken. Die meer inzicht, tips en tools wil krijgen en delen betreffende het menselijk energiepeil binnen de organisatie.

Frequentie - 4x per jaar een halve dag,  tussendoor online ‘koffie-momenten’ en 1x per jaar een volledige dag.  

Meer weten? Contacteer Lieve Peeters, lieve.peeters@tabor.be.  

 

Leernetwerk Coaches Logistiek 

Wat 

Dit leernetwerk verenigt coaches, leidinggevenden en diensthoofden van logistieke diensten zoals poetsdienst, keuken, technische dienst, wasserij, enz.  

Het managen van logistieke diensten brengt extra uitdagingen met zich mee, die niet altijd eenvoudig aan te pakken zijn. Op de koop toe zijn de leidinggevenden van deze diensten dikwijls een ‘vreemde eend’ binnen een zorg- of schoolomgeving.   

We delen good practices, leggen onze uitdagingen voor aan elkaar en werken rond eigen casussen. In opvolging van de praktijkcases worden theoretische kaders geschetst die als kapstok kunnen dienen. Ook tools, sjablonen, procedures etc. vanuit de eigen organisatie worden gedeeld. 

Voor wie - Leidinggevenden van logistieke diensten 

Frequentie - 4 keer per jaar

Meer weten? Contacteer Lieve Peeters, lieve.peeters@tabor.be

 

Leernetwerk AssessmentQ

Wat 

Het digitale leerplatform ‘AssessmentQ’ ondersteunt het leren van medewerkers. Een module over een verpleegkundige handeling of een evacuatie bij brand? Niet alleen lever je inhoud aan via zo’n module, maar je laat er mensen a.d.h.v. vragen over nadenken, stimuleert toepassing, enz. In het leernetwerk delen we niet alleen uitgewerkte modules, maar ook best practices rond blended leren. 

Voor wie - HR-verantwoordelijken en VTO-verantwoordelijken van organisaties die met AssessmentQ aan de slag gaan.  

Frequentie - 5x per jaar op de netwerkdagen (elke derde donderdag van de oneven maanden, uitgezonderd schoolvakanties) 

Meer weten? Contacteer Tom Demeulenaere, tom.demeulenaere@tabor.be.

 

lijn dagprogramma

En route Bouwen en Verbouwen

lijn dagprogramma

Leernetwerk Infrastructuur 

Wat 

We komen maandelijks samen om ervaringen uit te delen binnen het (ge)bouwgebeuren. Nieuwe items waar je mee geconfronteerd wordt binnen je organisatie worden besproken. We kijken naar het wettelijke kader maar ook naar de hands on toepassing. Hoe doen anderen het en wat kan je zelf concreet doen?  

Agenda wordt samengesteld door deelnemers en team infrastructuur van de Taborgroep. Wat leeft binnen de organisaties, schuiven we hier naar voor.  

Op het leernetwerk is er ook ruimte voor opleidingen. We kijken naar de vraag en proberen hierop een antwoord te bieden. We organiseren regelmatig een korte toelichting of inspiratiesessie tijdens ons netwerkmoment. Ook buiten het leernetwerk houden we jullie up-to-date met de opleidingen BA4, BA5, de brandweerschool, veilig werken, ... 

Voor wie – Directies en medewerkers van de technische dienst. 

Frequentie – Maandelijks, iedere derde donderdag van de maand. 

Meer weten? Contacteer Lore Vanhooren, lore.vanhooren@tabor.be

 

lijn dagprogramma

En route Samen-aankoop

lijn dagprogramma

Leernetwerk samen-aankoop voeding  

Wat

In dit leernetwerk buigen we ons over voedingsaankopen in het netwerk. We delen kennis over voeding, bespreken evoluties in de wetgeving, gaan op zoek naar innovatieve oplossingen, bezoeken een bedrijf of organiseren opleidingen. 

Uitkomst? Frisse ideeën, brede expertise en voordelige groepsaankopen. 

Voor wie - alle verantwoordelijken van de keuken alsook aankopers die met voeding in het algemeen te maken hebben 

Frequentie - 5x per jaar op de netwerkdagen (elke derde donderdag van de oneven maanden, uitgezonderd schoolvakanties) 

Meer weten? Contacteer Adinda Taelman, adinda.taelman@tabor.be.

 

Leernetwerk samen-aankoop schoonmaak 

Wat 

Om de schoonmaak in ons netwerk verder te optimaliseren en professionaliseren, delen we in dit leernetwerk schoonmaak goede praktijken, kennis, documenten, ervaringen over zowel producten, methodes, leveranciers.   

Heb je een vraag? Zit niet alleen te zoeken naar het antwoord, maar deel ze met  collega’s die betrokken zijn in aankoop of schoonmaak. 

Voor wie - aankopers die met schoonmaak in de brede zin van het woord te maken hebben. 

Frequentie - We komen 5x per jaar samen: elke tweede dinsdag van de maanden januari, maart, mei, september en november, in de namiddag.  

Meer weten? Contacteer Heidi Mylemans, heidi.mylemans@tabor.be.

 

Leernetwerk Beleidsadviesgroep Samen-Aankoop 

Wat 

Nadenken over aankoopstrategie op netwerkniveau door prioriteiten te leggen, processen te bepalen, samen te werken met andere netwerken. We evolueren het verleden en kijken hoe we het in de toekomst beter kunnen doen.  

Voor wie - mensen die een breed zicht hebben op het aankoop-gebeuren. Financiële en  algemene directies, alsook aankoop of logistieke directie. Voor zowel onderwijs als social profit, als voor grote en kleine organisaties.

Frequentie - 2 x per jaar 

Meer weten? Contacteer Lieven Fermon, lieven.fermon@tabor.be

 

lijn dagprogramma

En route Financiën

lijn dagprogramma

Leernetwerk Financiën - Administratie VAPH 

 

Wat 

Financieel-administratieve verantwoordelijken van de VAPH-organisaties vergaderen maandelijks omtrent knelpunten, financiële uitdagingen of administratieve processen. De deelnemers vullen zelf de agenda aan. 

 

Voor wie - Financieel-verantwoordelijken van organisaties voor personen met een beperking (VAPH).  

 

Frequentie – De eerste donderdag van de maand in de namiddag (niet tijdens schoolvakanties) 

Meer weten? Contacteer Virginie Roussel, virginie.roussel@tabor.be.  

 

Leernetwerk Financiën - Administratie onderwijs 

Wat 

Financieel-administratieve verantwoordelijken en/of boekhouders van de onderwijsorganisaties vergaderen omtrent boekhoudknelpunten, financiële uitdagingen of administratieve processen. De deelnemers vullen zelf de agenda aan. 

 

Voor wie - Financieel-verantwoordelijken en/of boekhouders van de scholen 

 

Frequentie - 5x per jaar op de netwerkdagen (elke derde donderdag van de oneven maanden, uitgezonderd schoolvakanties) 

 

Meer weten? Contacteer Virginie Roussel, virginie.roussel@tabor.be. 

 

Leernetwerk Boekhouding 

 

Wat 

Boekhouders komen – op vraag – samen om ervaringen te delen omtrent bepaalde thema’s, zoals de boekhoudsoftware (Wings) of nieuwe boekhoudwetgving (vb wijzigingen in de HUB).  

 

Voor wie - Financieel-verantwoordelijken en/of boekhouders van één of meerdere sectoren 

 

Frequentie – op vraag 

Meer weten? Contacteer Virginie Roussel, virginie.roussel@tabor.be. 

 

lijn dagprogramma

En route ICT

lijn dagprogramma

Leernetwerk: LN Systeembeheerders 

Wat 

Tech savvy medewerkers uit de partnerorganisaties delen kennis, zoeken naar innovatieve oplossingen en bepalen gemeenschappelijke standpunten. Ze wisselen info en ervaringen uit over firma’s en software, organiseren opleidingen en productvoorstellingen, enzovoort. Een keer per maand komt deze groep een volledige dag samen. De agenda varieert volgens de vragen die er op dat moment zijn.   

Voor wie - ICT-medewerkers VAPH

Frequentie - 1 keer per maand.

Meer weten? Contacteer Guy Schelstraete, guy.schelstraete@tabor.be.  

 

Leernetwerk Digisprong

Wat 

Medewerkers van scholen komen samen om een visie en werkwijze uit te bouwen in digitalisering van het onderwijs.  

Voor wie - Medewerkers scholen (IT – of andere) met een opdracht in het realiseren van de Digisprong 

Frequentie - 5x per jaar op de netwerkdagen (elke derde donderdag van de oneven maanden, uitgezonderd schoolvakanties) 

Meer weten? Contacteer Tom Demeulenaere, tom.demeulenaere@tabor.be

 

lijn dagprogramma

En route Communicatie

lijn dagprogramma

Leernetwerk Communicatie Community 

Wat 

Communicatiemedewerkers uit verschillende partnerorganisaties komen samen en leren van elkaar of van een externe. Over welk thema we het gaan hebben, dat bepalen we samen. We helpen met elkaars vragen en wisselen ervaringen uit. Op het online Q&A platform ondersteunen we elkaar het hele jaar door met advies en tips & tricks. 

Voor wie - Voor álle medewerkers die met communicatie bezig zijn. Zowel professionals, als medewerkers die communicatie boven op hun dagelijkse job doen. 

Frequentie- 2 keer per jaar een offline bijeenkomst, samen te bepalen.  

Meer weten? Contacteer Sarah Vandeweghe, sarah.vandeweghe@tabor.be.