Maak de Digisprong

Scholen en onderwijs digitaliseren via een onderbouwd ICT-beleid ... Met de ‘Digisprong’ wil de Vlaamse Regering investeren om dit te versnellen. Het gaat dan over financiële middelen om leerlingen van het 5e en 6e leerjaar en van het secundair van een laptop te voorzien. Maar het gaat evengoed over een pedagogische visie op ‘blended leren’, en tegelijk over deskundige leerkrachten beschikken. 

jongen-laptop

Daar willen we partnerorganisaties in ondersteunen. De Taborgroep richtte in 2021 een leernetwerk ‘ICT in onderwijs’ op. We wisselen kennis uit over zowel de technische kant (aanschaf hardware, hoe richt je digitale examens in?), als over de inhoudelijk-pedagogische kant (hoe werk je aan draagvlak bij leerkrachten, welke digitale tools bieden een meerwaarde in de les?). Delen en leren van elkaar is hier het devies. 

Alle scholen hebben daar al stappen in gezet. Een aantal factoren dreven de snelheid daarvan nog op bij sommigen. In school Mariagaard bijvoorbeeld. Daar organiseerden ze in het secundair al een eerste digitaal examen. Het volstond om over een gemotiveerde leerkracht te beschikken, en stand-by ICT-medewerkers.  

Blended learning is een doordachte mix van digitaal onderwijs en contactonderwijs. Het is meer dan alleen maar technologie toevoegen. Het beïnvloedt ook hoe je contactmomenten en je rol van leraar kan invullen. Bijvoorbeeld door eerder ‘coach’ van het leren, dan een bepalende rol te spelen.   

Elke leerling een eigen laptop – dat is dus maar een stukje van het verhaal.