De Vinderij

De Vinderij
0032 9 337 52 70
info [at] devinderij [dot] be

De Vinderij is een school voor buitengewoon onderwijs voor kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar met autisme, kinderen met gedrags- en emotionele problemen, kinderen met leerstoornissen en kinderen met lichte, matige of ernstige mentale beperking.

Wij zijn eigenlijk een heel gewone school maar wel voor kinderen die het op de één of andere manier iets moeilijker hebben. De kinderen bij ons hebben tal van mogelijkheden maar ze hebben op één of andere wijze een extra hulp nodig. En op zoek gaan naar deze hulp, daar leeft de school voor.

Deze naam De Vinderij betekent: ‘de plaats waar er gevonden wordt’. De school wil een belangrijke plaats zijn waar het kind zijn talenten ontdekt en ermee aan de slag kan gaan.