De directies van KBK samen rond de tafel.

6 scholen in één VZW

De Katholieke Basisscholen Kortrijk, kortweg KBK vzw, groepeert 6 autonome katholieke basisscholen in Kortrijk-Centrum, een multiculturele stadscontext.
Ze worden door eenzelfde schoolbestuur ondersteund en aangestuurd. De samenwerking is bedoeld om synergie en schaalvoordeel te ontwikkelen waar wenselijk en mogelijk. Dit vooral rond het financieeladministratieve gedeelte, zodat de individuele scholen wel elk hun eigen karakter behouden en hun eigen accenten kunnen leggen. 

Om de samenwerking op financieel vlak nog te versterken, doen ze beroep op begeleiding van de Taborgroep. Door samen 1 vzw te vormen, zijn de scholen namelijk financieel verbonden en evengoed aansprakelijk voor elkaars financieel beleid. Verschillen in gebouwenpatrimonium, in leerlingenpopulatie, in stichtende congregaties, … maken dat de ene school wat meer middelen heeft dan de andere. Of wat meer kosten. Voor de school die in het verleden wat heeft kunnen sparen, rijzen logischerwijs vragen op of ze dit ‘spaarpotje’ dan kwijt zijn? En kan eenieder zijn geplande bouwprojecten wel uitvoeren? 

DIT PROCES MOET VOORAL GEBASEERD ZIJN OP TRANSPARANTIE, SOLIDARITEIT EN VERTROUWEN, WAARBIJ ALLE LOGISTIEKE DIENSTEN, DIRECTIE EN BESTUUR BETROKKEN ZIJN.

Een tool die de Taborgroep daarvoor aanbiedt, is het vernieuwde sjabloon van het Financieel Lange Termijn Plan. In dit plan wordt, op basis van resultaten uit het verleden en prognoses van de toekomst, een verwacht overschot op de werkingsmiddelen opgesteld waaraan de financiële haalbaarheid van de bouwprojecten getoetst wordt. Dit doen we eerst voor de verschillende individuele scholen, en dan voegen we dit samen in één geheel. Zo heeft elke school zicht op zowel zijn eigen werking en bouwmogelijkheden, als de impact ervan op de hele vzw. 

Het Financieel Lange Termijn Plan op zich is een tool om de gesprekken met alle partijen te starten, eventuele verschillen te verklaren of actiepunten te benoemen en de belangrijkste noden in kaart te brengen.

 

De Taborgroep gelooft, vanuit het idee dat je ‘samen sterker’ bent dan alleen, in de impact van een brede financiële verbondenheid binnen scholengemeenschappen en vzw’s.

Partners in dit verhaal:

Ik help je graag

VR
Virginie Roussel