Fusie vzw Home Thaleia – vzw DVC De Triangel

Thaleia

Home Thaleia, in 1998 ontstaan uit een ouderinitiatief, biedt wonen en werken aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Gelegen in een enig, groen kader – maar evenzeer midden in het hart van De Pinte. Met alle troeven voor een huiselijke en inclusieve werking.

Nu, meer dan 20 jaar verder, is het zorglandschap danig geëvolueerd. Denken we daarbij vooral aan de invoering van de PersoonsVolgende Financiering.

“We moeten vaststellen dat de druk op de werking van Home Thaleia steeds groter wordt”, zegt coördinator Jo Degroote. “Waar het vroeger ‘small is beautiful’ was - blijkt klein nu vooral erg kwetsbaar geworden. Met andere woorden: door zijn kleinschaligheid is het voortbestaan van Home Thaleia als zelfstandige VZW allesbehalve evident.”

Sinds het ontstaan van Home Thaleia is er een intense samenwerking tussen vzw Home Thaleia en vzw DVC De Triangel. Dit zowel op gebied van personeels- en bewonersadministratie, ICT, boekhouding,... Vzw Home Thaleia heeft de vraag gesteld om deze bestaande samenwerking vast te leggen in een sterkere samenwerkingsstructuur.

Waar het vroeger ‘small is beautiful’ was - blijkt klein nu vooral erg kwetsbaar geworden.

Jo Degroote

De beide Raden van Bestuur hebben daarom beslist tot fusie van vzw Home Thaleia met vzw DVC De Triangel – deze fusie wordt nu volop uitgewerkt en voorbereid en gaat in vanaf 01.01.2021.

“Voorop staat daarbij dat Home Thaleia (samen met het Kalliope-huis en het Groenhuis) zijn eigenheid van inclusief woonproject blijft behouden. We zetten volop in op de sterktes van Home Thaleia en geven door de fusie (en schaalgrootte) een antwoord op de zwaktes” zegt Ria De Keyser, algemeen directeur van vzw DVC De Triangel, “Het kleinschalige, huiselijke karakter van Home Thaleia kan op die manier gewaarborgd blijven, binnen een grotere structuur”. 

Partners in dit verhaal: