Nieuwjaarswensen van onze voorzitter Frans

Nieuwjaarsontmoeting 2022 werd verdaagd

Ook dat nog … geen Nieuwjaarsontmoeting van de Taborgroep in 2022! Het is dan wel niet live, maar voorzitter Frans Samyn richt zich graag even tot jou met zijn nieuwjaarswensen ...

Het wordt vrijdag 10 juni 2022 een Lenteontmoeting of een Zomerfeest waarop wij elkaar hopelijk toch kunnen begroeten met een vuistje of een schouderklopje in de open lucht! 

2021 een jaar van gemengde gevoelens …

Het kon eerst niet, dan weer wel en dan weer niet. Ontmoetingen, bijeenkomsten, afspraken, contacten … Weer werden MS Teams, het beeldscherm, het toetsenbord en de microfoon onze communicatiemiddelen en werden onze thuisbureaus en huiskamers het decor van onze vergaderingen en overlegmomenten.

Lege lokalen in het netwerkhuis.
Lege lokalen in het netwerkhuis. 

De eerste prik, de tweede prik, de booster en zelfs de vaccinatiepas gaven ons niet de verwachte vrijheid van bewegen en samenzijn. Niet voor jongeren, niet voor ouderen. Niet voor kwetsbaren, niet voor gezonden. De Covid-varianten uit het Griekse alfabet waren ons steeds voor. De overlegcomités en de experten wisten het al lang ook niet meer. “Wij zijn het ook beu zoals u”, zei een prominente expert onlangs nog. Inderdaad, dit citaat vat het meteen goed samen.

Het heeft nu lang genoeg geduurd.

Wij zijn vermoeid, ook en vooral voor de mensen in de Taborgroep. Zorgbehoevenden en zorgverleners kunnen zichzelf niet meer zijn, worden ontkoppeld van hun gewoonten, hun regelmaat en hun dagelijkse routines die zo vaak voor zovelen een houvast zijn. Fysieke contacten, een gebaar, een handdruk, een omhelzing en een klopje op de schouder blijken nog steeds moeilijk te zijn maar blijven onmisbaar. Leerlingen en leerkrachten worden gedwongen in een keurslijf van afstandsleren daar waar besmettingsgevaar dreigt of naderbij komt. Quarantaines en selectieve sluitingen stellen directies voor problemen van planning en van beschikbaarheid. Gezinnen en families zoeken oplossingen voor begeleiding en opvang.

Corona heeft ongetwijfeld gevolgen voor onze contacten. Daar waar wij eerst in 2020 op de pandemie reageerden in verbondenheid, hulpbetoon en bereidheid om elkaar bij te staan, kwamen wij stilaan in een fase van angstvallig terugtrekken in een engere omgeving. In een bubbel met gering gevaar op besmetting. Wij vrezen in menig contact een risico dat wij willen vermijden. Hierdoor neemt de eenzaamheid toe en leidt tot zelfs isolement en spanning in de relaties. Door de lockdownmaatregelen worden wij beperkt in onze sociale contacten thuis, op het werk, op school, in de omgeving. Wij leven haast in een virtuele wereld die ons onmogelijk kan bevredigen.

En toch houden wij vol, toch blijven onze organisaties functioneren, de werking valt niet stil. Hoogstens wat langzamer, trager, maar nog steeds doelbewust. Klaar voor onze taken.

Onze adviseurs begeleidden heel wat projecten, trajecten en ontwikkelingen bij onze partnerorganisaties.

ESF stelde projectfondsen ter beschikking van Taborgroep voor Corporate Sustainable Intrapreneurship, Digital First, LiZeT en SWISH. De energiecoach, e-learning en de Employer Value proposition die van Taborgroep een werkgeversmerk maakt, werden gelanceerd met een aantal partnerorganisaties. De Sociale Innovatiefabriek, de Antwerp Management School, het Vlaams Welzijnsverbond, HoGent en de Arteveldehogeschool zijn hierbij gewaardeerde externe projectpartners.

En sinds september is Lieven Fermon gestart als nieuwe Zakelijke Directeur. Hij heeft reeds een indrukwekkende ‘to-do list’ opgesteld samen met de Sherpa’s. Een nieuwe Netwerkdirecteur komt er aan na de zomer van 2022.

2022 het jaar van de hoop!

Ook na oudejaarsavond stegen de besmettingen opnieuw, de vierde golf maakt plaats voor een vijfde. En toch zijn er optimisten, ook onder de experten. Of zoals de filosofen zegden: ‘Optimism is a moral duty’, optimisme is een morele plicht.

Naar de Chinese kalender is 2022 ‘Het Jaar van de Tijger’. De tijger wordt symbolisch getypeerd als medelevend, openhartig, optimistisch, levenslustig, hartelijk, empathisch…

Vele van die kwaliteiten vinden wij bij de 9.000 medewerkers, directies, bestuurders en vrijwilligers die de Taborgroep maken wat hij is. Willen wij eens afspreken dat ook wij allen met elkaar van 2022 een jaar van de Tijger maken?

Frans Samyn, voorzitter Tabor vzw

Een jaar van optimisme, van medeleven, empathie en levenslust, dat is wat wij elkaar in de Taborgroep toewensen voor 2022!

Frans Samyn

14 januari 2022

Frans Samyn