Op een nieuw, werkbaar jaar

Veel volk tijdens de nieuwjaarsreceptie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie klonken we op het nieuwe jaar, samen met stafmedewerkers, directies en bestuurders van onze partnerorganisaties. Algemeen Voorzitter Frans Samyn had een wens.  

In 2021 en 2022 was er geen Nieuwjaarsontmoeting, enkel een online nieuwjaarsbrief.

2022 was een verdaging tot aan het Zomerevent in juni met de voorstelling van de directiewissel, wij namen afscheid van Paul en verwelkomden Mieke en Lieven.

2022 was een jaar van hoop naar ‘back-to-normal’. Helaas, werd het weer overschaduwd door onrust en onzekerheid door de oorlog in Oekraïne.

2023 wordt een jaar van geloof, geloof in ons netwerk, geloof dat wij de uitdagingen aankunnen.

En die uitdagingen zijn talrijk, op de arbeidsmarkt, op het vlak van energie en duurzaamheid, op financieel gebied. Daarom geloven wij dat wij, de partners, collectief sterker zijn, zeker als wij solidair blijven.

Frans Samyn

Het zijn de partners die ‘samen’ het netwerk versterken en die er ook ‘samen’ de vruchten van plukken, een evenwichtige groei tussen grote en kleinere organisaties en tussen verschillende sectoren.

Het Taborgroep-netwerk werd niet opgericht door de Congregatie louter als een club. Het lidmaatschap is er geen waarvan de return enkel in financiële termen wordt uitgedrukt. Tabor is onze familienaam! 

Om onze ankerpunten - solidariteit, kwaliteit en evenwaardigheid - nadrukkelijk te concretiseren zal 2023 in het teken staan van impact, van betekenis voor elkaar en voor de wereld rondom ons. Dat kan enkel door kwalitatieve dienstverlening. Tabor haalde in december 2022 het Qfor certificaat voor dienstverlening, HR werking en financiële monitoring. En er is nog meer fantastisch nieuws! Tabor is promotor van een ESF ondersteund partnerschap rond opleidingen van de toekomst met o.a. AMS, Vlerick, Sociale Innovatiefabriek…

Tabor zoekt vernieuwing, Tabor loopt voorop!

Waar Tabor heel vaak in het verleden de nadruk op legde was ondersteuning. Nu zal Tabor nog meer de focus richten op ontzorging, zelfsturing en autonome ontwikkeling van onze zorg- welzijns- en onderwijsinstellingen. Dit aanbod moet en zal onderscheidend zijn van externe consultants door onze nabijheid en bereikbaarheid als lerend netwerk.

Dit zijn de taken waarvoor de directie van de Taborgroep, samen met de sherpa’s en in overleg met de beleidsmensen van de partners, zich engageert voor 2023 en daarna. 

Jullie merken het, in 2023 wordt de Taborgroep een netwerk met ambitie, een netwerk van actie waar elkeen in en rondom onze sectoren van zorg, welzijn en onderwijs met bewondering naar kijkt!

En in 2023, dit jaar, wordt Tabor 20 jaar! Dat willen wij laten zien en laten horen, niet enkel onder elkaar maar ook naar buiten. De Taborgroep verdient het zijn naam en reputatie kenbaar te maken bij de residenten, patiënten, leerlingen, cliënten, ook bij hun zorgverleners, begeleiders, opvoeders, leraars en bij collega-voorzieningen, overheden, sociale ondernemers en partners. Het wordt een jaar van bruggen bouwen…

Dat zijn mijn wensen voor de Taborgroep in 2023 samen met een goede gezondheid voor onze families en alle dierbaren en vele mooie dagen met elkaar!

 

Frans Samyn

19 januari 2023