Sint-Bavo laat ons kennis maken met Artificiële Intelligentie en valt in de prijzen

Sint-Bavo project KIKS

Het STEM-project KIKS laat jongeren kennis maken met artificiële intelligentie vanuit de context van klimaatverandering. Het project is de eerste laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. Alle scholen kunnen gratis genieten van het innovatief lesmateriaal. 

Artificiële intelligentie (AI) komt meer en meer aan bod in onze maatschappij. Daar spelen ze op de Sint-Bavohumaniora op in. Ze wachten niet op de eindtermen van computerwetenschappen, maar maken de studenten nu al future-proof met het project KIKS. 

‘KIKS’ is een STEM-project voor de derde graad binnen een context van biologie en klimaatverandering. Leerlingen komen in contact met de leefwereld van biologen en ervaren hoe zij technologie en AI gebruiken om hun onderzoek te versnellen. Het lesmateriaal is uniek omdat het parallel aan een actueel wetenschappelijk onderzoek aan de UGent en de Plantentuin Meise ontwikkeld is.

Ervaringen

Enkele leerkrachten gingen reeds met KIKS aan de slag met hun leerlingen. Het project werd al meermaals uitgevoerd, zij het niet steeds op dezelfde manier. Op Sint-Bavo werd het al in zijn geheel gegeven in het vijfde jaar en een deel ervan werd aangewend voor het afstandsonderwijs in het vierde jaar. Maar elders werd het ook al gebruikt om leerlingen in te wijden in de digitale beeldverwerking of om ze te leren programmeren in Python.

 

Bekroning

Het project is de eerste laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. De Prijs bekroont initiatieven die wiskunde en wetenschappen een vernieuwende en concrete invulling geven.

"We zijn heel blij met onze eerste plaats! Het is een mooie bekroning voor ons werk i.s.m. Francis wyffels en Jan Van den Bulcke van de UGent en Sofie Meeus van de Plantentuin Meise", laat Natacha Gesquière, STEM-coördinator Sint-Bavohumaniora Gent, weten. 
Door deze prijs zal het KIKS-team nog meer leerkrachten en dus ook nog meer jongeren kunnen bereiken. Aan de Prijs is ook een geldprijs gekoppeld. Dat bedrag zal weloverwogen worden geïnvesteerd in het KIKS-project.

 

Sharing is caring

De leerkrachten en de directie van de Sint-Bavohumaniora vinden dat deze inzichten voor alle leerlingen belangrijk zijn. Alle scholen kunnen daarom gratis genieten van het innovatief lesmateriaal.
KIKS maakt deel uit van het project ‘AI Op School’, waarin een leerlijn voor AI wordt ontwikkeld van het eerste tot zesde jaar van het secundair onderwijs.

Bekijk alle info op https://www.aiopschool.be.

 

En sharing van dit artikel mag ook!

Partners in dit verhaal: