Toon op pensioen

Toon Van Kerckhove

Toon Van Kerckhove, operationeel manager Infrastructuur bij de Taborgroep, gaat met pensioen. Hij is een van de bekendste en vertrouwde gezichten. Hij vertelt over zijn loopbaan en zijn wensen voor de toekomst. Voor hemzelf en zijn team. 

Toon, hoeveel jaar ben je in dienst geweest bij de Taborgroep? 

Ik ben eigenlijk al sinds 1986 verbonden aan de Taborgroep. Ik werkte eerst 4 jaar bij Karus en dan ging ik naar het provincialaat van de Zusters Van Liefde van J.M., van waaruit later vzw Tabor is ontstaan. 37 jaar Taborgroep op de teller dus. 

Nieuwe wetten worden uitgebracht, maar er is meestal weinig tijd om deze te integreren in een organisatie. Iedere organisatie is daarin ook verschillend, qua mogelijkheden en het tempo waarin ze kunnen schakelen.  

Waar ben je fier op?  

Als ik zo zie in die periode, wat er allemaal is aangepakt aan gebouwen … Dat is een hele boel. Meer dan 75% van de gebouwen binnen het Taborgroep-netwerk hebben we onder handen genomen. Het onderhoud van de gebouwen verloopt nu meer gestructureerd, een goede zaak. Ook vond ik het belangrijk dat de samenwerking met de organisaties verliep in vorm van vertrouwen.

 

Team Infrastructuur op de werf: in overleg met alle partijen

Ze moeten me als consultant vertrouwen, en vertrouwen in ons advies. Ze zien je als een collega. Wat ik zeg is geen wet, er blijft overleg met de organisatie of het leernetwerk. Het is belangrijk om een band met de organisatie te krijgen, dat duurt jaren.   

Waar ik ook fier op ben, is dat als er bepaalde kennis of ervaring is in een organisatie, dat we dat kunnen delen met andere organisaties of in het hele leernetwerk.

Goede en minder goede voorbeelden delen, dat is alleen maar tijd gewonnen. Organisaties luisteren naar elkaar, maar ze beslissen nog altijd wat ze zelf doen of niet doen.

Er is nooit een gelijkaardig dossier. Je kan stukken optimaliseren, maar de uitzonderingen zijn groter dan de regel. Dat maakt het soms moeilijk voor de opvolging.  

Wat zijn jouw plannen voor de toekomst, nu je met pensioen gaat? 

Ik heb kinderen en kleinkinderen. Kinderen hebben bouwplannen, ik volg wat mee op voor hen. En we hebben nu een camper om uitstappen mee te doen. Meer met vrienden afspreken, want nu kon dit overdag vaak niet door het werk. Het energieverhaal blijft me bezighouden, en zal ik sowieso trachten op te volgen uit interesse. 

Wat wens je team infra toe?  

Een goede werking van het team, dat ze hun goede ondersteuning kunnen blijven bieden. Het is wat loslaten, ik heb het team infrastructuur uitgebouwd van 1 persoon tot 7. Als ik zie wat er was, en hoe we nu een team zijn ... Wat er toen was van aantal dossiers en het aantal dat we nu hebben ... Je moet kunnen prioriteren, branden blussen. Ik wens hen dan ook dat ze goed kunnen blijven ondersteunen naar onze partnerorganisaties toe, maar daar ben ik wel gerust in. 

Team etentje: afscheid van Toon

We mochten Toon's afscheid al vieren met een pensioenreceptie met muziek, mooie woorden en moeilijke dilemma's.

Toon, we gaan je missen. We wensen je het allerbeste toe.

Namens het hele team van de Taborgroep en partners.