Traject competent schoolleiderschap

schoolleiderschap

Wil je je verder bekwamen als schoolleider en je persoonlijk leiderschap verbreden en uitdiepen? Zoek je wetenschappelijke referentiekaders om aan het werk te gaan rond strategisch schoolbeleid en de schoolorganisatie af te stemmen op wat leerlingen en het team nodig hebben? Wil je het collectief leren in je school, scholengroep en -gemeenschap stimuleren? Werk je graag samen met collega schoolleiders aan kwaliteitsvol veerkrachtig onderwijs? 

Dan is CeO² iets voor jou en je collega’s! In dit traject werken we samen aan het versterken van leiderschap via collectief leren en een duurzaam HR-beleid. 

Voor wie?
Alle schoolleiders uit het basis- en secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon onderwijs die samenwerken binnen een samenwerkingsverband.

Wanneer?
Het traject loopt twee schooljaren, van september 2021 tot juni 2023. 

Dit traject kwam tot stand in samenwerking met Arteveldehogeschool en Taborgroep, is gratis en wordt gesubsidieerd door het Departement Onderwijs en Vorming.

Ik help je graag

Eva Lemay
Eva Lemay