360° feedback voor leidinggevenden

360°feedback

Online tool voor 360° feedback voor leidinggevenden. Geen eenrichtingsverkeer meer. 

Feedback is een krachtig middel. Een middel om samen stappen vooruit te zetten. Het is een prikkel tot leren, tot verbinden, tot groeien. De periode waarin feedback eenrichtingsverkeer was, van 'boven' naar 'onder', zijn we al lang voorbij. Feedback krijgen uit alle richtingen, vanuit verschillende perspectieven, geeft ons een veel genuanceerder en ook meer volledig beeld. Onderschat daarenboven niet de effecten van je voorbeeldgedrag: feedback mogen en kunnen geven aan je leidinggevende, is een mooie voorzet om de feedbackcultuur in huis aan te wakkeren. 

De 360° feedback-tool geeft je op een gestructureerde manier info vanuit meerdere standpunten: dat van je eigen leidinggevende, van je medewerkers, van je collega’s, eventueel van je klanten, … Het geeft een ruim beeld van hoe de andere naar jou kijkt in je job als leidinggevende. Je legt het naast de manier waarop je jezelf percipieert. Het samenbrengen van deze info geeft je de kans om aan te houden, te versterken of bij te sturen waar nodig. 

De tool geeft het effect van jouw gedrag op de werkvloer weer. Het gaat niet om wie je bent, of om wat je persoonlijkheid is. Wel om welk gedrag je stelt en welk effect dit gedrag heeft bij de andere. Het brengt gedrag van een individu in een leidinggevende rol in kaart, met als cruciaal doel: samen groeien. 

Het is een krachtig instrument om vervolgens als feedbackontvanger in communicatie te gaan met de verschillende (groepen van) feedbackgevers. Het kan nooit een alleenstaande gebeurtenis zijn, maar is altijd onderdeel van een traject. Het is geen instrument om iemand te evalueren, maar geeft informatie om te leren en te groeien.

Wie met deze tool aan de slag wil gaan, ontvangt van ons een handleiding. De 'regisseur' is hier namelijk de persoon die de feedback vraagt van anderen in de organisatie. Hij of zij nodigt daar een tiental mensen voor uit, ontvangt daarna het rapport met de resultaten en koppelt die zelf terug aan de mensen die de bevraging invulden. 

Aanvraagformulier
Bezorg ons je mailadres en vraag de tool aan

Ik help je graag

T. DM.
Tom Demeulenaere