Agogisch coach

Als agogisch coach speel je een cruciale rol bij het ondersteunen van kinderen en jongeren met een motorische beperking en eventueel bijkomende beperking.
Uiterste sollicitatiedatum
Vacature in PDF