De Taborgroep is een netwerk van autonome sociale ondernemingen en scholen. We organiseren diverse netwerkactiviteiten, ondersteunen de partners via consultancy, creëren en geven opleidingen en engageren ons in innovatieve projecten. De medewerkers in het netwerk versterken elkaar in het waardegericht ondernemen.