20 jaar Tabor en een veerkrachtige toekomst

In september 2023 vierde de Taborgroep haar 20-jarig bestaan. Terugblikkend naar haar oorsprong en vooruitkijkend naar de toekomst, kondigde het netwerk de start aan van een toekomstverkenning.  

Op de Algemene Vergadering van 20 juni 2023 nam de Taborgroep afscheid van Frans Samyn. Onder zijn voorzitterschap evolueerde de Taborgroep tot een sterk netwerk van waarde-gedreven ondernemerschap. Gevraagd bij partners naar zijn kwaliteiten worden ze steevast omschreven als “iemand met bestuurlijke finesse, verbindend en rustige vooruitziendheid.”  

Koen ziet de uitdagingen als kansen: "Met dank en vertrouwen aanvaard ik het voorzitterschap. Met veel goesting wil ik de verdere groei en ontwikkeling van de Taborgroep schragen.” Beide werden op 22 september 2023 in de bloemetjes gezet tijdens de viering van het 20-jarige bestaan van de Taborgroep.

Het is belangrijk om de tijd voor te blijven. We leven in omstandigheden die steeds uitdagender worden. Er gebeurt heel veel in regelgeving, financiering, … en we moeten kijken wat er maatschappelijk belangrijk is en wat onze rol hierin is. 

Tijd maken om goed vooruit te kijken is niet gemakkelijk. Taborgroep kan daar een stimulans in blijven.

Caroline Detavernier 

De Taborgroep voegt de daad bij het woord en kondigde die dag de opstart van de toekomstverkenning aan. Een zoektocht samen met directieleden, voorzitters, bestuursleden en medewerkers waarbij we samen vooruitblikken.  

We zoeken een antwoord op de vragen: 

3.Vanuit welke leidende principes willen wij samenwerken? Wat betekent het om partner te zijn? 

Om dit proces te begeleiden en zelf volop in deze oefening te kunnen staan, heeft de Taborgroep de organisatiearchitecten ‘Wilde Zwanen’ ingeschakeld.  

De Taborgroep zet zo koers naar een toekomst waarin het netwerk niet alleen standhoudt maar floreert als een bron van innovatie, verbinding en duurzaam ondernemerschap

Mieke Van Gramberen, netwerkdirecteur.
Nieuwjaarsreceptie tijdens de toekomstoefening