Veilig werken elekt installaties niet elektrisch geschoolde werkn sessie 2

BA4
24sep

Voorbereidende opleiding tot het toekennen door de werkgever van een bekwaamheidsattest BA4 aan zijn personeel

Doelgroep: deze opleiding is bedoeld voor werknemers die eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden en werkzaamheden in de omgeving van elektrische installaties uitvoeren waarbij zij blootgesteld worden aan elektrische risico's. Deze werknemers hebben geen elektrotechnische kennis om de elektrische gevaren zelf in te schatten en maatregelen te bepalen. Zij moeten daarom voldoende onderricht worden met betrekking tot de te volgen veiligheidsinstructies en procedures voortvloeiend uit de risicoanalyse.

Programma: 13:00-17:00

  • wat kan verkeerd gaan?
  • wat is elektriciteit?
  • opbouw van een elektrische installatie
  • hoe beveiligen?
  • schakelen in een bord
  • wat is BA4/BA5
  • EHBO

 

Inschrijvingsformulier