Onze helden, onze kinderen

Een pluim voor alle kinderen die zo flexibel met deze situatie omgaan. Handjes elke keer opnieuw wassen? Dat doen ze gewoon. Een oprechte dank je wel aan alle kinderen voor hun veerkracht, hun mildheid naar hun medeleerlingen, hun geduld naar hun leerkrachten die steeds zoekend zijn om in verschillende situaties kwaliteitsvol onderwijs te bieden. 

klimrek-leerlingen

JULLIE maken het verschil! 

directeur Steven Dejongh. 
Dit is een partnerverhaal van