Intern ondernemerschap

Na het Teamitiatief gingen aanwezigen naar huis met genoeg inspiratie om innoverend aan de slag te gaan.

Is het een modeverschijnsel, een HR-trend of echt het begin van een nieuwe kijk op werken in en vanuit een organisatie? Intern ondernemerschap begint steeds meer the talk of the town te worden, en traditiegetrouw verstaan mensen er niet allemaal hetzelfde onder. Dat hoeft geen probleem te zijn.

Verbeteren. Voor de één gaat het om de niet afl atende wil van een werknemer om in zijn organisatie voor betere kwaliteit te zorgen. Als we elke ochtend vastlopen tijdens het verzorgen van cliënte X, wat kan ik dan aanpassen zodat het voor haar en/of voor

ons ietsje comfortabeler kan verlopen? Hier gaat het dus over ondernemend zijn. Niet wachten op een vraag of opdracht, maar zelf het voortouw nemen om iets in gang te zetten. Het kan ook gaan om het optimaliseren van interne processen, bijvoorbeeld hoe wij in ons team nieuwe collega’s op weg helpen.

Vernieuwen. Anderen gaan verder dan het zoeken naar medewerkers met die eigenschap, ze mikken op mensen die voor ruimer succes van de organisatie gaan (resultaten boeken), door nieuwe zaken te ontwikkelen waarmee een organisatie bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten aanbiedt. In deze omschrijving is de impact op organisatie of bedrijf een pak groter. Vaak wordt dan verwezen naar Arthur L. Frey, werkzaam bij de Nieuwe Producten Divisie van 3M. Diens frustratie over bladwijzers die maar bleven uit zijn koorboek vallen, deed hem grijpen naar de uitvinding van Spencer Silver die een zelfklevend middel had gemaakt dat de verwachting niet volledig inloste. Door slechts een kleine rand met dat middel in te smeren maakte hij een bladwijzer die voldoende kleefde maar ook makkelijk weer weg te halen was: de post-it. In social profi t en onderwijs zou het dan kunnen gaan om een dienstverlening die door één medewerker (of door een team) ontwikkeld wordt in de schoot van de organisatie en die daarna op een grotere schaal wordt verder gezet.

 

Medewerkers als motor van innovatie

Ondernemerschap begint met ideeën, véél ideeën. Die hoeven niet in een aparte afdeling ontwikkeld te worden: in alle lagen van de organisatie kunnen goede ideeën naar boven komen. Vraag is dan hoe je medewerkers stimuleert, prikkelt om met frisse nieuwe ideeën te komen? Denk eens terug aan de laatste keer dat een collega jou een idee kwam voorleggen: heb je dit aangemoedigd, het zelf verder helpen ontwikkelen? Zorgde je voor connectie met anderen die het idee verder mee kunnen vorm geven? Of had je het vooral over jouw twijfel, de argumenten die je zag die dat idee wel eens in de weg zouden kunnen zitten. Antwoordde je met ‘Ja, en …’ of met ‘Ja, maar …’?

Met dank aan Hendrik Delaruelle, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond, om dit model te linken aan organisaties.

Business as usual, toch?

Intrapreneurship is uiteraard belangrijk voor een organisatie: het geeft een antwoord op de vraag hoe ze innovatie en verandering kunnen realiseren, in een omgeving die snel en intensief wijzigt. Bovenstaande figuur uit de biodiversiteit illustreert dat, en toon het belang van het ‘experimenteren’.

 

Het verschil maken

Tegelijk is het jezelf kunnen toeleggen op een idee dat je verder mag uitwerken een belangrijke bron van zingeving voor medewerkers: met wat je doet zit je helemaal in lijn met de ambities van de organisatie én je kan er jouw talenten in kwijt. Betekenisvol verschil kunnen maken voor cliënten en context, dat is de maatschappelijke impact versterken of vergroten. Intrapreneurschap versterkt en motiveert op die manier medewerkers, ze zijn gelukkiger en meer betrokken. Intern ondernemerschap vergt alleszins een omgeving waarin medewerkers geraakt worden in hun drijfveren: dààr wil ik mij voor inzetten!

 

Het lijkt minstens een beetje een contradictie dat organisaties dat intrapreneurship zouden ‘organiseren’. Zeker kunnen ze hun medewerkers versterken in onderliggende competenties, maar ze kunnen ook échte steun betekenen in het intrapreneurship. Moeten
medewerkers ideeën altijd eerst voorleggen voor ze er energie in stoppen? En wat doet dat met de motivatie van mensen én met de vooruitgang van ontwikkelingen? Het gaat over zoveel meer: ideeën faciliteren, delen, bediscussiëren, managen van ideeën, versterken, enz. En de controlerende refl ex on hold zetten. Het begint met het creëren van een omgeving waarin medewerkers geloven in de transformatieve kracht van hun ideeën. Een win/win voor organisatie én medewerker.

Innovatie project

Intern ondernemerschap leeft bij de partners van de Taborgroep. De beleidsadviesgroep, het intersectoraal adviesorgaan van de groep, gaf groen
licht om een innovatieproject in te dienen over intern ondernemerschap. Focus ligt daarbij op duurzame, waardegerichte verandering en vernieuwing. Bij de Antwerp Management School en de Sociale InnovatieFabriek vonden we twee straffe partners. Bij het Europees Sociaal Fonds vonden we een interessante projectomgeving. Net voor het nieuwjaarsreces werd het projectvoorstel ingediend. Nu is het spannend wachten op goedkeuring!

Interessante bronnen en tips:

https://intrapreneurship.wixsite.com/nederlands
• Desouza, K.C., Intrapreneurship, University of Toronto Press, 2017
• KULtivating ontwikkelde 75 uitdagingen voor het ontwikkelen van intrapreneurship

Intrapreneurship in de Taborgroep is overal: een woonzorgcentrum start een werking voor jongdementie. Een organisatie voor mensen met een beperking start een inclusief dagverblijf. Een onderwijsorganisatie start een internationale samenwerking.

Welk initiatief neem jij in 2020?

Ik help je graag

Tom Demeulenaere
Tom Demeulenaere