Kortrijkse basisschool krijgt nieuwe gebouwen en speelplaats  

Eerstesteenlegging Damiaanschool -Pathmakers

Eerstesteenlegging van de Damiaanschool door ​Jean-Marie Van Brussel (Pathmakers) en Claire Laevens (KBK).

De 228 leerlingen van de Damiaanschool (KBK, Katholieke Basisscholen Kortrijk) in de Pottelberg wachten al jaren op bijkomende klassen, administratieve lokalen en nieuwe speelplaats.  

Devolder Architecten maakte samen met de school een masterplan op, dat in 2014 vergund werd en sindsdien in verschillende fases uitgevoerd werd. Daarvan zijn nu de grootste werken van start gegaan. Na aanpassing van schrijnwerk, sanitair, dak, luifel en rioleringen werden vorig jaar de verouderde gebouwen afgebroken.  Zij maken plaats voor 2 lage, vrijstaande paviljoenen met klassen en administratie. Op de schoolsite wordt daardoor meer licht, lucht en groen gecreëerd.  

2 klassen kunnen bovendien samen een polyvalent lokaal worden, waar ook de buurt gebruik van zal kunnen maken. Een nieuwe luifel verbindt de nieuwe en oude gebouwen in een omarmende beweging rond de speelplaats.  

Een nieuwe samenwerking 

Een nieuwe school bouwen wordt steeds moelijker voor besturen. Rita Vanthournoudt, bestuurder van KBK verduidelijkt: 

“Veel subsidieprocedures waren uitgeput en voor klassieke subsidieprocedures moeten scholen tussen de 10 en 15 jaar wachten op goedkeuring. Sinds kort geeft de Vlaamse overheid ook de mogelijkheid voor huursubsidies. We vroegen en kregen deze subsidie. Nu vragen we aan een externe partner, Pathmakers cvba, om een futureproof gebouw te ontwerpen, bouwen, betalen en onderhouden. Wij betalen nadien een gebruikerstoelage. Pathmakers levert de expertise aan en ontzorgt ons in de opvolging. ” 

Pathmakers en basisschool KBK Damiaan vierden de ‘eerstesteenlegging’ van de nieuwe paviljoenen op 9 november, samen met burgemeester Ruth Vandenberghe en de schepen van onderwijs Kelly Detavernier van Kortrijk. De oplevering van de gebouwen is voorzien eind mei 2022. Nog voor het nieuwe schooljaar zal de speelplaats afgewerkt zijn. 

Pathmakers cvba 

Pathmakers cvba is een nieuwe coöperatieve projectontwikkelaar, ontstaan uit Tabor vzw, die duurzame vastgoedprojecten voor en samen met social profit organisaties begeleidt, bouwt, financiert en beheert. ‘Samen’, want Pathmakers is zowel een coöperatie als een sociaal initiatief. Social profit organisaties zijn aandeelhouder en staan mee aan het roer van hun bouwproject.  

Voor Pathmakers is dit het eerste project dat gebouwd wordt, maar de volgende bouwprojecten van de coöperatie laten niet lang op zich wachten.  

Intussen begeleidt Pathmakers meerdere organisaties bij de realisatie van vastgoed via een DBFm-formule (Design, Build, Finance en maintain): Pathmakers werkt al samen met Katholieke Basisscholen Kortrijk (KBK), Humival vzw, Heldenhuis vzw en MFC Ten Dries vzw.  

Partners in dit verhaal:

Ik help je graag

Thijs Urban
Thijs Urban