Van Exchange naar de cloud.

cloud

VZW Sint-Lodewijk werkte in het verleden, net als vele andere voorzieningen, met een interne mailserver. Deze zogenaamde Exchange Server had een aantal beperkingen. Eric De Moor, systeembeheerder VZW Sint-Lodewijk legt uit.

De belangrijkste nadelen waren de beperkte mogelijkheden om vanop een andere locatie e-mails te kunnen verwerken, de beperkte capaciteit en het tijdsverlies door het onderhoud van de servers. 

Om dit op te lossen werd in 2016 een programma geïnstalleerd, dat onze interne gebruikers synchroniseert met de cloud-toepassing Office 365. Dit maakte dat we op een zeer eenvoudige manier de mailboxen konden verplaatsen naar de cloud, zonder dat onze gebruikers hiervan hinder ondervonden.

Ondertussen is onze Exchange Server uitgeschakeld. De gebruikers krijgen nu mailboxen met een veel grotere startcapaciteit. Iedereen kan via webmail aan zijn mailbox en krijgt plaatsonafhankelijk de meest recente e-mails binnen. Voordien was dit enkel mogelijk bij aanwezigheid in de voorziening. Een bijkomend pluspunt is de gemakkelijke koppeling van alle smartphones (Android, iOS & Windows Mobile) met Outlook 365. Een pluspunt voor de administrators is de tijdwinst. Ze dienen totaal niet meer in te staan voor updates, onderhoud, het maken van back-ups, enzovoort.

Partners in dit verhaal:

Ik help je graag

Guy Schelstraete
Guy Schelstraete