Werken aan werkgevermerken

employer branding

De arbeidsmarkt is oververhit! De vraag is groter dan het aanbod! We mogen al blij zijn als we meer dan één reactie hebben op een vacature!

We gingen op zoek naar instrumentele en symbolische factoren van ons werkgeversmerk. Daarbij werden we deskundig en wetenschappelijk begeleid door Hogent (www.employerbranding.hogent.be). Elke deelnemende organisatie onderwierp zich aan een online audit, op zoek wat nu echt typerend is voor de eigen organisatie. Met directie werd in gesprek gegaan over waar we op willen inzetten. Zo kreeg elke organisatie zicht op de eigen EVP, en ontwikkelden we een communicatiestrategie waar die waarden scherper naar boven komen.

We vroegen ons af of er bij de Taborgroep-partners ook gemeenschappelijke krachten boven kwamen. En welja, ‘werken in team’ en ‘meaningfullness’ zijn twee symbolische factoren die bij alle deelnemende partners sterk naar voor komen. Met de baseline ‘versterkt waardegericht ondernemen’ zit het dus wel goed!

Meer weten over employer branding, of graag ook
ondersteuning hierbij?

Neem contact op met het team Informatie en Communicatie.

We helpen je graag verder!

Partners in dit verhaal: