Ten Dries

logo ten dries
09 371 60 66
tendries [at] tendries [dot] be

Ten Dries biedt professionele ondersteuning voor kinderen en adolescenten met een motorische en meervoudige beperking, in een warme omgeving.

Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. 

Ten Dries bestaat uit twee scholen en een multifunctioneel centrum:
BuBaO Ten Dries is een school die kleuters (https://www.tendries.be/bko) en leerlingen (https://www.tendries.be/BLO) een geïntegreerd programma aanbiedt en hen begeleidt tot een zo groot mogelijke ontwikkeling en zelfstandigheid.
BuSO Ten Dries (https://www.tendries.be/BuSO) is een school (type 4) voor motorisch en meervoudig gehandicapte meisjes en jongens van 13 tot 25 jaar.
Het MFC Ten Dries (https://www.tendries.be/dagopvang_verblijf) zorgt tijdens en na de schooluren voor medische, paramedische, sociale en pedagogische ondersteuning in dagopvang en/of nachtverblijf.