Word een Verbindende Communicator

verbindende communicatie

Communiceren kunnen we allemaal, maar bij Verbindende Communicatie gaat het erom dat je communiceert waarbij je de onderlinge samenwerking bevordert met wederzijds begrip.

VOLZET

Waarom Verbindende communicatie?

Communiceren kunnen we allemaal, maar bij Verbindende Communicatie gaat het erom dat je communiceert waarbij je de onderlinge samenwerking bevordert met wederzijds begrip.
Het Verbindende Communicatiemodel (gebaseerd op ‘Geweldloze Communicatie’) werd ontwikkeld door Marshall Rosenberg (1934 – 2015) een Amerikaans Psycholoog. Rosenberg gaat er van uit dat alle mensen universele noden of behoeftes hebben en dat ons gedrag voortkomt uit pogingen om aan deze behoeften te voldoen. 

Je kan Verbindende Communicatie (VC) zien als een nieuwe taal: je leert om op een andere manier te spreken en naar anderen te luisteren. Onze woorden worden bedachtzame antwoorden vanuit een diep bewustzijn van wat we waarnemen, voelen en willen, in plaats van routinematige, automatische reacties. We leren om onszelf eerlijk en helder uit te drukken en om tegelijkertijd anderen met respect en empathie tegemoet te treden.
Elk contact leidt zo tot een dieper herkennen van onze eigen behoeften en die van de ander.

VC leert ons om zorgvuldig waar te nemen en te zien welke gedragingen en omstandigheden ons beïnvloeden. We leren te onderkennen en duidelijk onder woorden te brengen wat we in bepaalde situatie concreet willen. 

Bij Verbindende Communicatie gaat het er om contact te maken met je eigen behoeften en die van de andere om zo verbinding en harmonie te creëren. Je verlegt je communicatie naar behoefteniveau waardoor je leert om niet te luisteren naar de woorden die mensen zeggen maar de noden die er onder zitten.

Een verademing met veel nieuwe inzichten, een must voor iedereen.

Ilse Taghon, Stafmedewerker bij Exalta. 

Waarom een oefengroep?

Voor VC moeten we nieuwe gewoontes ontwikkelen op vlak van denken en spreken. Pas als we ze blijvend toepassen en ermee oefenen ondergaat ons leven een transformatie. We hebben vanuit Taborgroep al heel wat workshops en kortlopende opleidingen rond VC gegeven en georganiseerd. 
Maar hoe eenvoudig het model ook is. Om het volledig te integreren en er je eigen DNA van te maken vraagt het ‘oefenen, oefenen, oefenen’!

Ilse Taghon, Stafmedewerker bij Exalta, volgde de opleiding: "De opleiding Verbindende communicatie is zo’n verademing. Je wordt je bewust van je gevoelens en behoeften, je leert verzoeken formuleren en je ondergaat, zonder dat je het doorhebt, een persoonlijke transformatie. De oefensessies helpen om de theorie concreet te maken. Door de spreiding van de sessies over het jaar heb je tijd om de inzichten te verwerken.

Voor wie?

Voor iedereen die krachtig in het leven wil staan, geconnecteerd met zichzelf en de anderen, die kwalitatieve relatieswil opbouwen en onderhouden, zowel privé als professioneel. 

We richten ons hier specifiek op leidinggevenden en stafmedewerkers omdat zij sleutelrollen bekleden in deorganisatie. Een van de belangrijkste ‘werkinstrumenten’ is tenslotte ’je communicatie’. Het is voornamelijk de bedoeling om de eigen vaardigheden in het ‘verbindend communiceren’ verder te ontwikkelenen aan te scherpen. 

Maar we hopen ook dat de deelnemers zelf, hun kennis en vaardigheden hieromtrent kunnen verder-delen in de eigenorganisatie. Vanuit een voorbeeldrol, maar ook door bv. intern oefengroepen op te zetten. Dit is uiteraard aan deorganisatie zelf om hierin keuzes te maken.

Concreet

We voorzien 10 sessies met opdrachten en oefeningen, (min of meer) corresponderend met de hoofdstukken van Marshall Rosenbergs boek ‘Geweldloze Communicatie : Ontwapenend en doeltreffend’.

Maandelijks komt er één hoofdstuk aan bod, dat gelezen moet worden, ter voorbereiding op de sessie daaromtrent.

Per sessie wordt het volgende bekeken:

  • Tekstboekvragen, over de inhoud van het hoofdstuk, zodat je nog eens kunt repeteren wat je gelezen hebt.
  • Individuele oefeningen. Daarmee kan je toepassen wat je gelezen hebt. Via zelfobservatie, het weergeven van iemands woorden, praktische oefeningen of rollespelen. Voor sommige oefeningen heb je meerdere dagen nodig.
  • Tijdens de groepsbijeenkomsten : oefenen, oefenen oefenen!

De sessies vinden plaats in het Netwerkhuis van de Taborgroep, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent, telkens op dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u30, op volgende data in 2024: 16/1, 6/2, 5/3, 26/3, 30/4, 28/5, 18/6, 17/9, 15/10, 12/11.

We verwachten een maximale aanwezigheid op alle sessies. De groep blijft ‘gesloten’ om samen verder te ontwikkelen en een maximaal leer-effect te bekomen.

Ik help je graag

L.P.
Lieve Peeters