Netwerking en leernetwerken

Netwerking

Kennis, ervaring en visie delen voor meer impact

Taborgroep-partners delen kennis en ervaringen, en werken samen aan gemeenschappelijke doelen.
Ze zoeken steeds naar hoe ze samen, met respect voor elkaars autonomie, meer sociale impact kunnen realiseren. Ze delen een gemeenschappelijke visie: waardegericht ondernemen. De Taborgroep ondersteunt co-creatietrajecten van en tussen partners. 

Leernetwerken

Het hele jaar door zijn er verschillende leernetwerken waar partners aan deelnemen. 

Ontdek alle leernetwerken