Basisschool De Mozaïek

De Mozaïek
0032 9 233 78 64
basisschool [at] demozaiek [dot] be

De Mozaïek biedt als basisschool kwaliteitsvol onderwijs aan kleuters en lagere schoolkinderen.

De Mozaïek heeft drie vestigingsplaatsen in het centrum van Gent, in een buurt met mensen van verschillende culturele, etnische en socio-economische achtergronden.

De school draagt haar steentje bij om een leefbare omgeving op te bouwen, neemt actief deel aan het welzijnsoverleg, de wijkwerking, netwerk Brede School, samenwerking met overige buurtscholen en de wijkbibliotheek… Via deze ontmoetingen proberen zij te staan voor wat de school biedt: een school met succesvolle kinderen, met kwaliteitsvol onderwijs, als een partner in de buurt, met een kindvriendelijke infrastructuur