Team T&O - Wat kan T&O voor jou betekenen?

teamwork

Als partnerorganisatie kan je beroep doen op het T&O-team voor:

Coaching & Consultancy

Je kan ons inschakelen als ‘kritische vriend’, procesbegeleider, coach, opleider, inspirator, doorverwijzer, enz.
 

 • We denken graag kritisch mee met besturen. We begeleiden in een evenwichtige, deskundige samenstelling, in deugdelijk bestuur-principes, in strategische vraagstukken.

 • We denken mee en begeleiden je om strategische lijnen uit te zetten in je organisatie. Met veel aandacht voor een integrale kijk en de consequente samenhang tussen missie, visie, leiderschap, structuur én cultuur.

 • We helpen (directie) teams sterk(er) te worden en verder te ontwikkelen via teamcoaching, intervisie, supervisie, enz.

 • We coachen je directie, leidinggevenden en stafmedewerkers verder in hun groeipad. We doen dit via individuele coaching of teamcoaching.

 • Basismedewerkers kunnen we jammer genoeg enkel ondersteunen in teams. We hebben te weinig capaciteit om hen ook individueel te coachen. Individuele basismedewerkers kunnen wel aansluiten bij opleidingen in open aanbod (vb. 2x/jaar zuurstofdagen, 50+ driedaagse, …) 

Netwerk

Daarnaast leiden en begeleiden we diverse leernetwerken, gericht op het verbinden van mensen met gelijkaardige functies uit verschillende partnerorganisaties. Met deze leernetwerken willen we hen inspireren, voeden, laten reflecteren, ruimte creëren om te leren van elkaar, enz. Meer info over de leernetwerken kan je terugvinden op de website: Leernetwerken | Tabor (taborgroep.be).

Innovatie als rode draad

Vanuit het T&O team kijken we graag vooruit en houden we de vinger aan de pols. 
Via innovatieve projecten exploreren en experimenteren we, werken we nieuwe kapstokken uit.
We doen dit altijd in co-creatie met partners en kenniscentra binnen en buiten de Taborgroep.

Vanuit welke visie werken we?

Ons doel is steeds het versterken van organisaties en teams in hun veerkracht, hun wendbaarheid, hun werkbaarheid, hun efficiëntie. Hen ondersteunen in het snel kunnen inspelen in een uitdagende en steeds wijzigende context, wijzigende marktvraag, is de focus. 
Een wervende visie is daarbij stap één. Het geeft betekenis aan het werk van alle medewerkers.
Een vereenvoudigde organisatiestructuur laat toe om te werken van buiten (wensen en behoeften van cliënten) naar binnen.  (outside-in). 
Aandacht voor een coachend en gedeeld leiderschap leidt de teams en mensen tot goede dienstverlening, gezamenlijke verantwoordelijkheid, zinvol werk.
Een mooi samenspel tussen structuur en cultuur is steeds de rode draad.

Dat maakt ook dat we tijdens begeleidingen systematisch kiezen voor een maximale betrokkenheid van deelnemers, met een maximale autonomie van onderuit.

We vinden het belangrijk om zelf ook 100% integer en transparant te handelen in onze begeleidingen. We staan voor open communicatie en constructieve feedback en zetten daar steeds op in tijdens begeleidingen. 

Inhoudelijke domeinen:

De vragen van de partners situeren zich op acht inhoudelijke domeinen: 

 1. Visie, strategie, leiderschap
 2. Organisatieontwikkeling (structuur en cultuur, procesoptimalisatie)
 3. In-, door- en uitstroom: alle onderdelen van medewerkersbeleid
 4. Werkbaar Werk
 5. Teamwerking
 6. Innoveren
 7. Samenwerking tussen organisaties/ netwerken
 8. Leren

Geen enkel domein is losstaand. We benaderen deze domeinen altijd op een integrale manier en met een ontwikkelingsgerichte bril. De lange relatie met organisaties laat ons toe terug te koppelen, te verbinden, veranderingen duurzamer te implementeren. 

Aanpak?

Onze aanpak is participatief (we geloven in de betrokkenheid van medewerkers), interactief, gebaseerd op wetenschappelijke kaders, gebracht op een pragmatische manier, toepasbaar.  Leren is boeiend! 

We streven ernaar om onszelf overbodig te maken. We vertrekken vanuit een ontwikkelperspectief en verwachten dat het ‘eigenaarschap’ van elk traject dat we begeleiden, bij de partner zelf blijft liggen.

Quanto costa?

Deze dienstverlening is volledig inbegrepen in het basislidgeld. En kost je niets extra met uitzondering van catering- en verblijfkosten bij meerdaagse opleidingen.

Q&A

Wat doen we WEL?

 • Wil je een strategie-oefening doen voor jouw organisatie?
 • Wil je missie, visie voor jouw organisatie terug opfrissen?
 • Wil je een bepaald beleidsdomein onder de loep nemen?
 • Wil je een bepaald proces optimaliseren (veranderproces, communicatieproces, besluitvormingsproces, …)
 • Wil je samenwerken met andere organisaties van dichterbij bekijken?
 • Wil je kijken of de huidige organisatiestructuur nog de optimale structuur is? Hoe richten we ons optimaal in?
 • Wil je nagaan of de cultuur binnen jouw organisatie, de gewenste cultuur is? En hoe je daarop kunt sturen?
 • Wil je een efficiëntie-oefening doen voor jouw organisatie?
 • Zit je team in de knoop en wensen ze ondersteuning?
 • Zoek je als leidinggevende een klankbord?
 • Wil je een nieuw (bestuur-directie- MW) team op de rails zetten? Neuzen in zelfde richting zetten?
 • Zoek je niet alleen een goeie opleiding en wil je dat mensen echt iets leren?
 • Wil je meer verbinding creëren in je organiseren?
 • Wil je werken aan veerkracht in je eigen team?
 • Wil je het innoverend vermogen van je medewerkers sterker aanboren?
 • Wil je ondersteuning bij selectieprocessen? (bij bestuur, directie, middenkader)
 • ….

Wat doen we NIET?

 • Q1: Bemiddelen jullie in een conflict tussen twee medewerkers?
  Dit doen we niet. Tenzij het conflict zich voordoet binnen een (proces)begeleiding.
  Voor bemiddeling verwijzen wij graag door naar partner IDEWE, die daar de nodige capaciteit en expertise voor heeft.
 • Q2: Kunnen jullie ‘iets inhoudelijks’ komen doen op een studiedag?
  Dit doen we niet. Wij brengen niet ‘zomaar’ een vorming.
  Voor al onze interventies, workshops en begeleidingen geldt dat die een onderdeel vormen van een ‘traject’ met een helder doel. 
  Sowieso verkiezen we langere (enkele dagen of dagdelen) dan kortere interventies van enkele uren.
 • Q3: Begeleiden jullie reguliere intervisies?
  Dit doen we niet zonder einddatum. We kunnen wel enkele intervisies begeleiden, maar dan in het kader van een teamcoachingstraject en/of met als doel om één of meerdere mensen of een team aan te leren hoe ze een intervisie kunnen begeleiden.
 • Q4: Bieden jullie ook individuele loopbaancoaching? Of individuele stress- en burn-outcoaching?
  Dit doen we niet. Voor loopbaancoaching verwijzen we graag door naar partner Compaan, voor stress- en burn-outcoaching naar de Vereniging van Stress- en Burn-out Coaches (VESB).