Basisopleiding Hulpverlener (blended learning)

ehbo-basisopleiding
24nov

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die zich engageren als hulpverlener in hun organisatie en beantwoordt aan de voorschriften van het Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende ‘de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden’.

Na deze opleiding kan men de eerste hulp verlenen en een helpende houding aannemen in zowel levensbedreigende als in minder ernstige situaties. De medewerker is in staat om hulp te verlenen aan een slachtoffer waarvan belangrijke lichaamsfuncties bedreigd of uitgevallen zijn. Hij kan ook diverse letsels herkennen, hun ernst beoordelen en gepast handelen. 

Tijdens deze opleiding ligt de nadruk op de praktijk. Ervaren en bijgeschoolde lesgevers leren de noodzakelijke eerstehulpmaatregelen aan die men kan toepassen:

  • in ongevals- op plotse ziektesituaties waarbij 'eerste hulp' volstaat en wanneer er geen doorverwijzing nodig is;
  • in afwachting van gespecialiseerde hulpverleners (arts, 112).

Bij de basisopleiding hulpverlener via ‘blended learning’ verwerven de deelnemers de leerinhoud deels via e-learning en deels klassikaal (contactdag). Om toegelaten te worden tot de contactdag moet elke deelnemer, vooraf alle modules via een computer of een tablet doornemen. Elke deelnemer ontvangt maximum 6 weken vóór de contactdag een persoonlijke login voor toegang tot het leerplatform van IDEWE. Het verwerven van de eerstehulpkennis via de online modules duurt in totaal (gemiddeld) 6 uur en kan op verschillende momenten naar keuze gebeuren.

De contactdag gaat door op donderdag 24 november van 8u30 tot 17u00 in het Netwerkhuis van de Taborgroep, Molenaarsstraat 29, 9000 Gent.

De cursisten ontvangen een ‘getuigschrift van hulpverlener’ wanneer zij alle online modules afgewerkt hebben en slagen in de competentie-evaluatie op de contactdag.

Deze opleiding wordt mogelijk gemaakt d.m.v. de preventie-eenheden van het Tabornetwerk.

Interesse? Schrijf je snel in want het aantal plaatsen is beperkt.  

Ik help je graag

HIlde Claeys
Hilde Claeys