Alderande

Alderande
0032 9 348 02 46
info [at] alderande [dot] be

Alderande ondersteunt in de regio Lokeren volwassenen met een beperking bij het uitbouwen van hun leven.
De uitdaging hierbij is om eenieders dromen en verlangens te vertalen in concrete realisaties op het vlak van Wonen, Werken en Vrije tijd

Het ondersteuningsaanbod op deze drie terreinen komt tot stand in dialoog met haar cliënten, in nauw overleg met hun familie en vrienden, en met andere diensten.

De cliënten wonen en werken in gewone huizen, in gewone straten, en in de lunchbar en kledijwinkel van Alderande. Hierbij worden alle kansen benut om vele anderen bij het leven en werken van de cliënten te betrekken. Zo is deze kleinschalige, onafhankelijke organisatie gebouwd op de kracht van velen, op mensenmaat, als een kleurrijke mozaïek van vele boeiende verhalen.