De Klokke

De Klokke
0032 3 766 12 50
info [at] deklokke [dot] be

De Klokke vzw zorgt ervoor dat volwassenen met een licht of matig mentale beperking zoals ieder ander mens kan wonen, werken en plezier maken. Familie en vrienden zijn daarbij heel belangrijk.

In de Klokke ligt de nadruk op wat de zorgvrager kan en niet op zijn/haar beperking. Volwaardig burgerschap en inclusie staan hierbij centraal.

De zorgvrager heeft rechten en plichten zoals ieder ander mens en kan zelf keuzes maken en beslissen over zijn/haar leven. Daarnaast moet de zorgvrager evenveel kansen krijgen in het gewone leven. Ook mensen met een beperking moeten kunnen werken, naar school gaan, net zoals ieder ander mens.