Exalta

Exalta
0032 9 265 81 20
info [at] exalta [dot] be

Bij Exalta is wonen meer dan wonen in een huis dat ‘zorg op maat’ aanbiedt. De zorgvrager zit achter het stuur en blijft zoveel mogelijk de regie behouden van zijn/haar leven.

De Exalta-groep bestaat uit 6 organisaties:

Exalta Sint-Jozef, Exalta Sint-Vincentius en Exalta Morgenster zijn woonzorgcentra. Exalta Focus-Plus ondersteunt personen met een beperking die zelfstandig willen leven. Exalta de Blaisant biedt zinvolle dagbesteding aan voor jonge mensen met dementie en voor ouderen die extra ondersteuning nodig hebben. Exalta Paradox is een dienstverlenende organisatie die werkt rond het thema dementie.