Sociale ondernemingen

Sociale ondernemingen

Welzijns-, gezondheidsorganisaties en sociale economie.

Deze organisaties zorgen voor een meerwaarde voor alle burgers en de samenleving.