Sint-Lievenspoort

Sint-Lievenspoort
0032 9 268 26 82
info [at] sintlievenspoort [dot] be

De vzw Sint-Lievenspoort is een organisatie met 4 afdelingen die de krachten bundelen om het welzijn en de groei van mensen met een communicatieve beperking te bevorderen.

Vanuit een waardengedreven aanpak ondersteunt Sint-Lievenspoort de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een communicatieve beperking en hun omgeving: baby’s & peuters, kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. Daarbij gaat een bijzondere aandacht naar de meest kwetsbare groepen.

De multidisciplinaire aanpak omvat onderzoek, therapie, begeleiding, opvang/verblijf, onderwijs en  hulpmiddelen.

Sint-Lievenspoort biedt ook kinderopvang voor alle kinderen.