Project 'CSI': Versterk waardegericht intern ondernemerschap

Logo ESF
corporate sustainable intrapreneurship

Hoe versterk je het intern ondernemerschap (intrapreneurship) bij sociale ondernemingen? Hoe zorg je ervoor dat dit maatschappelijk relevant is? Met de steun van het Europees Sociaal Fonds en in samenwerking met Antwerp Management School en de Sociale InnovatieFabriek zoekt Taborgroep dit uit in het innovatieproject CSI. 

CSI = Corporate Sustainable Intrapreneurship

Met dit project zullen we een intrapreneurship-traject ontwikkelen, met als doel basismedewerkers in zorg en welzijn op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken. Intrapreneurs zijn professionals die als een ondernemer binnen een organisatie of bedrijf werken en ondernemend gedrag stellen. Dit gedrag leidt tot een voordeel voor de organisatie, is niet van bovenaf opgelegd (pro-actief). Het gedrag leidt tot verbetering of vernieuwing. Intrapreneurs zijn medewerkers die durven risico nemen. 

Intrapreneurship gaat idealiter samen met ‘corporate entrepreneurship’: ondernemende organisaties en bedrijven stimuleren intern ondernemend gedrag. Door in te zetten op intrapreneurs wil een organisatie waarde creëren door professionals te informeren en te motiveren om te ondernemen.  

Daarenboven geven we het intrapreneurship richting. We gaan niet voor zomaar een vorm van intrapreneurship. Dankzij onze vorm van intrapreneurship, (rec)connecteren medewerkers met wat hun drijfveer op het werk is: betekenisvol verschil kunnen maken voor cliënten en context. Corporate sustainable intrapreneurship!  

Impact

Ondernemerschap kan worden bevorderd door drijfveren, kennis en ervaring, alsook door middelen van professionals in te zetten om waarde te creëren. We willen dus een cultuur van een duurzame, waardegerichte start-up stimuleren. 

Dit betekent niet dat elke werknemer per se innovatief of ondernemend moet zijn. Maar wel dat er vanuit de sociale onderneming een cultuur gecreëerd wordt, waarbinnen innovatie- en vernieuwingsinitiatieven van de werknemer maximale kansen krijgt. Die kansen leiden tot duurzame, maatschappelijke impact.

Niet alleen tot organisationele impact, maar ook tot impact voor de werknemer zelf: een deelnemer kan zich persoonlijk verder ontplooien in een domein dat hen nauw aan het hart ligt, waar hij/zij waarde aan hecht en kan tezelfdertijd de nodige intrapreneurskills opdoen. Het is én én. Dit verlaagt de kans op burnout en vroegtijdige uitval en maximaliseert werkplezier, motivatie, zingeving en loopbaanzekerheid. 

Ondersteuning vanuit de Taborgroep

De dienstverlening die we ontwikkelen omvat een top-down en bottom-up benadering bestaande uit twee hoofdelementen waarin verschillende activiteiten worden ondergebracht. Beide elementen staan ten dienste van de medewerkers

  • Met behulp van het Geïntegreerde Waardemodel creëert het management van de social-profitorganisatie een gezonde en duidelijke basis voor het intrapreneurshiptraject (Top-down).  

  • Geselecteerde werknemers nemen deel aan het intrapreneurshiptraject en worden daarin ondersteund door sponsors uit het hoogste managementniveau (coaches) en experts uit het middenmanagement (experts) (Bottom-up).

Ik help je graag

Ilse Taghon
Ilse Taghon