Organisatie van opvang tijdens eerste lockdown: werken met vertrouwde bubbels

Opvang in bijzondere tijden ... Jonathan Demey, directeur vrije basisschool Sint-Salvator, vertelt:

Wij werken het hele jaar door met IBO ’t Sleepken van Stad Gent, en bieden zowel opvang op school, als op een andere locatie aan. Voor veel ouders is opvang op een andere locatie een grote drempel: Wie zal voor mijn kind zorgen? Kennen ze mijn kind daar? Zal het er veilig zijn? De vertrouwde schoolomgeving is dus laagdrempelig.

Je merkt dat de coronacrisis de noden en problemen van die gezinnen heeft uitvergroot. Daarom was het goed dat ouders een gesprek konden hebben met het school- of opvangteam. We lieten hen daarmee voelen dat ze erbij blijven horen. Op school werkten we daartoe met een brugfiguur.' 

Sint-Salvator6
Dit is een partnerverhaal van