Gesteund door goede communicatie

Vinger aan de pols  

Wanneer een pandemie als de coronacrisis opduikt, is een snelle, correcte en heldere communicatie erg belangrijk. Dat heeft AZ Alma goed begrepen, want ook de dienst PR & Communicatie (Marc Van Hulle en Pam Vereecke) maakte deel uit van het Kernteam COVID-19 dat dagelijks samen kwam.

AZ Alma_hart_onder_riem

In crisiscommunicatie is het belangrijk om de ‘lead’ te houden, om ervoor te zorgen dat het belangrijke nieuws eerst en correct door de eigen kanalen wordt verspreid. Daarom werden de eerste anderhalve maand van de coronacrisis dagelijks een of meerdere nieuwsberichten gepubliceerd op onze speciale coronapagina op de website, en van daaruit op onze sociale mediakanalen als Facebook en LinkedIn. Ook op de kanalen van de Huisartsenwachtpost Meetjesland werden onze berichten gedeeld. Bovendien werd het nieuws eerst intern verspreid via mailberichten vanuit PR & Communicatie of namens de medisch directeur. Op die manier had men in crisismomenten een zekerheid dat de juiste, meest actuele informatie over de aanpak van en de stand van zaken over het nieuwe coronavirus steeds bij ons te vinden was. 

Zo kort op de bal spelen en voortdurend een vinger aan de pols houden, was noodzakelijk want de omstandigheden en richtlijnen wijzigden om de haverklap.

Marc Van Hulle

Op maat ge(s)maakte app 

AZ Alma startte ook met een speciale corona-app. Een digitaal coronazorgpad, waar patiënten met (een vermoeden van) besmetting alle richtlijnen en informatie kunnen terug vinden. De gratis mobiele applicatie biedt toegang tot zowel landelijke als lokale informatie, heeft een coronasneltest en een handig dagboek om symptomen een week lang te monitoren.  

Download de ‘Patient Journey’ app in de App Store of Google Play Store.  

AZ Alma_app

Dankjewel 

De artsen en medewerkers van AZ Alma kenden een zware periode tijdens de coronacrisis. Maar op elk moment voelden ze dat ze er niet alleen voor stonden. Het Meetjesland hing vol witte lakens, dagelijks was er applaus op straat (al dan niet aangemoedigd door onze collega Sadia Matthys die onvermoeid elke avond met micro in de wijk rond het ziekenhuis rondtrok om de mensen aan hun voordeur te krijgen). De getuigenissen op sociale media en het delen van deze hartverwamende acties gaf ook ons een stevige duw in de rug.  

#samentegencorona