We gaan voor een asbestveilig Vlaanderen

De goedkeuring van het asbestafbouwbeleid van de Vlaamse Regering gebeurde al eind 2014. Sinds het prille begin werd de asbestverwijdering in scholen als prioritair beschouwd. Ondertussen werd door de OVAM in samenwerking met AGION een asbestprotocol uitgewerkt. Dat werd door team Duurzame Infrastructuur van de Taborgroep enthousiast mee bekend gemaakt bij de partners.

Veel scholen zijn op de kar gesprongen en hebben de kans met beide handen gegrepen om hun gebouwen een stuk asbestveiliger te maken. Om totaal verschillende redenen zullen twee asbestprojecten nog lang herinnerd worden in ons team.

Renovatie sanitair, turnzaal en refter in Basisschool De Bron in Lievegem

Het Tabor-team duurzame infrastructuur legde de nodige contacten met AGION en OVAM. We kregen de belofte op extra subsidie. Een hele opluchting voor het schoolbestuur!

Jos Decleer, voorzitter vzw VKKBOS

Bij uitvoering bleken de achterliggende lagen in het pleisterwerk een stuk meer en vuilere asbest te bevatten dan voorzien. Je kan het al raden … De factuur van de asbestverwijdering bedroeg op het einde van de werken 25.000 euro, een factor 10 ten opzichte van de bestaande subsidies! Na herhaaldelijk overleg met de aannemer werd voldoende ‘bewijs’ verzameld dat deze meerkost onvoorzien was én dat de asbest op een geattesteerde manier verwijderd werd.

Creatief met procedures in Katholieke Basisscholen Kortrijk

Met jullie hulp vinden we onze weg in de verschillende subsidieprocedures en kunnen we de inzet van onze eigen middelen optimaliseren.

Rita Vanthournoudt, bestuurder vzw KBK

KBK heeft dan ook handig gebruik gemaakt van het asbestprotocol van de OVAM om hun subsidies te maximaliseren. Daar waar ook asbestverwijdering nodig was werd een apart dossier asbestverwijdering opgestart dat parallel kan lopen met een andere procedure van AGION. De coördinatie van de uitvoering van al deze projecten is voor 2022. Wie weet leest u het relaas in ons volgend jaarbeeld! 

Tot slot

Bij voldoende interesse organiseren we een opleiding voor technische medewerkers om asbest te verwijderen, ism IDEWE: “(Her)kennen van asbest en de techniek van de eenvoudige handeling”.

Meer weten? Contacteer adviseur Lieve Dierckx, lieve.dierckx@tabor.be.

Dit is een partnerverhaal van