Taborgroep gaat voor triple D in beleidsplan

Samen maken we het verschil! De Taborgroep lanceerde een ambitieus en toekomstbestendig beleidsplan voor de periode 2020-2025. Taborgroep zet in op 3 speerpunten. We gaan voor 'Delen', 'Duurzaam' en 'Digitaal inclusief'.

Een beleidsplan vorm geven in een periode waarin iedereen gedwongen wordt ‘in de bubbel te blijven’ en sociale afstand te maximaliseren, is anders. Anders, omdat het in het DNA van de Taborgroep ligt om te verbinden, om af en toe eens uit de eigen bubbel van de organisatie te komen. Om afstand te minimaliseren ook, en zich kwetsbaar te durven opstellen, zonder face shield of masker.

We kijken hoopvol naar wat komt. Hoopvol, dat deze Covid-periode ons als maatschappij iets geleerd heeft. Dat er nood is aan een andere manier van functioneren, en we limieten van draagkracht en draaglast aftasten. Dat na(ast) de coronacrisis een nog veel grotere klimaatcrisis is. Dat we sociale wezens zijn, en ons sociaal weefsel cruciaal is. Dat we moeten zorg dragen voor individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid. Dat werken op mensenmaat en maximaal investeren in cliëntencontacten cruciaal is. Dat we kritisch en creatief moeten zijn, ook met regelgeving.

We zijn er van overtuigd dat met dit beleidsplan, we deze hoop mee vorm geven. Dat we met deze heldere, ambitieuze keuzes timmeren aan een duurzame, kansengevende inclusieve maatschappij.

 

Situering

Speerpunten

De drie strategische prioriteiten leiden tot een hogere maatschappelijke impact, zodat indirect cliënten, leerlingen, klanten en burgers er de vruchten van dragen. De impact die we nastreven, onze ‘legacy’ is een inclusieve samenleving. Een samenleving waar er een volwaardige plaats en participatie is van iedereen, en waar die maatschappij ook zorg draagt voor ‘iedereen mee’.

Als we stappen in maatschappelijke uitdagingen willen nemen, moeten we de kracht van het netwerk inzetten. Die kracht is meervoudig en integraal.

De kracht van het netwerk

  • De kracht van de kwantiteit: Met tientallen sociale ondernemingen en scholen, met bijna tienduizend medewerkers en een impact op het leven van tienduizenden mensen, kunnen we het verschil maken.
  • De kracht van kwaliteit: met een heldere meervoudige opdracht, met waardering van de autonomie en met een heldere focus is het geheel veel krachtiger dan de som van de delen. Taborgroep versterkt waardegericht ondernemen is ons motto. De baseline kan je op verschillende manieren lezen.
  • De kracht van diversiteit: als uniek intersectoraal netwerk, met voornamelijk kleine en middelgrote sociale ondernemingen en scholen, maar ook met grote ondernemingen en multisectorale groepen omarmen en maximaliseren we de kracht van het verschil. We kiezen niet voor grijs en grootste gemene delers, we kiezen voor inclusief en complementair. De diversiteit in opdracht, grootte, sector, aanpak is gestoeld op een gemeenschappelijke ambitie: maximaliseren van kansen, ook voor diegenen waar dit minder vanzelfsprekend is. Maximaliseren van een inclusieve samenleving.

Netwerkopdracht

De netwerkopdracht van het netwerk hierin is drieledig.

Als Taborgroep versterken we het waardegericht ondernemen bij de partners en in het netwerk ‘an sich’. We creëren maatschappelijke impact: we maximaliseren kansen voor iedereen, ook en in het bijzonder voor bij wie dit niet evident is. De eigen missie van het netwerk connecteert met de waardegerichtheid en het ondernemerschap bij partners. We hebben daarin drie aan elkaar verbonden netwerkopdrachten:

beleidsplan-opdracht - 3V's

Taborgroep VERnieuwt

De Taborgroep kijkt vooruit en ziet trends en evoluties. Het netwerk prikt en prikkelt, schudt wakker, zet haar partners aan tot initiatiefname in innovatie. We versterken de innovatiekracht bij medewerkers (intrapreneurship), partnerorganisaties (innovatiestrategie) en netwerk (ontwikkelen van innovatiegericht ecosysteem)

Taborgroep VERbindt

De Taborgroep verbindt  actoren binnen en buiten het netwerk. We gaan uit van de kracht van die verbinding, en we verbinden complementaire krachten om samen sterker te worden. We verbinden op verschillende manieren: we verbinden doelen, ideeën, mensen, organisaties, competenties, …

Taborgroep VERsterkt

Partnerschap in het netwerk heeft impact op de kracht van de organisatie. Het netwerk versterkt elke partner via kwaliteitsvolle, toegankelijke consult.

Naast de consult zetten we in op het versterken van partners door het laten stromen van kennis, good practices en issues. Via netwerking verbinden we mensen en ideeën.

Deze drie netwerkopdrachten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Elke deelopdracht versterkt de andere opdracht, en vice versa. We zien ze als driehoeken. Elke actie, initiatief of proces is anders, maar heeft steeds de drie componenten van vernieuwen, verbinden, versterken in zich.

netwerkdirecteur Taborgroep

Netwerkwaarden

De drie netwerkopdrachten vertrekken vanuit een gemeenschappelijk gedeeld waardenkader

het ‘E-ID’ van de Taborgroep:  Empathie, Integriteit en Duurzaamheid zijn de drie netwerkwaarden.

beleidsplan-netwerkwaarden

Empathie

Belang(stelling) hebben

Sociale ondernemingen en scholen hebben meerdere belanghebbenden (stakeholders). De onderneming of school is dus belang-rijk voor velen. Belangstelling vereist empathie, de kunst om in de huid van een ander te kruipen, te denken in functie van de noden van de ander. Het gaat dus meer over ‘belangstellen’ dan over ‘belang-hebben’. We moeten letterlijk belangstellen in elkaars ‘besognes’, vanuit het besef dat we van elkaar afhankelijk zijn. Waarden als solidariteit, gastvrijheid, openheid en evenwaardigheid enten zich op dit empathische vermogen. Het vergt het vertrouwen in de ander. Vertrouwen stellen vergt risicobereidheid, zich kwetsbaar opstellen, geloof stellen in de wil en de mogelijkheden van de ander. Het versterkt sociale cohesie.

Integriteit

‘Te zien wat er goed is en het na te laten is een gebrek aan moed.’ Zo ongeveer formuleerde Confucius het voor onze tijdrekening. Integriteit heeft met eerlijkheid en betrouwbaarheid te maken. Het verhaal klopt met de werkelijkheid, met de context. Integer ondernemen linken we ook aan transparantie. Naar de cliënt, medewerker, maatschappij. Integriteit linken we ook aan ‘congruent handelen met de eigen waarden’. Die integriteit leidt tot engagement en versterkt waardegericht ondernemen.

Duurzaamheid

Waar empathie inzicht biedt en integriteit dat inzicht koppelt aan engagement, ontstaan praktijken die tegen een stootje kunnen. Duurzaam wordt dan ‘veerkrachtig’: degelijke en robuuste praktijken omdat ze steunen op inzicht, overtuiging en doorzettingskracht. Die ook bij tegenstand en tegenslag zich recht houden en blijven richten op hun kernopdracht. Sober in aanpak, gebaseerd op subsidiariteit. Geen ‘all-in’-antwoorden met meer opties dan nodig. Die duurzaamheid slaat niet alleen op de aangegane relatie met cliënten en gebruikers, maar ook op de professionele relatie met de medewerkers. Talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding zijn sleutelbegrippen om medewerkers daarin te ondersteunen en betrokkenheid te genereren. Duurzaamheid vertaalt zich ook in het ecologisch omgaan met middelen en het milieu.

Richting 2025

De Taborgroep zet in de periode 2020 – 2025 volop in op drie speerpunten: delen, duurzaamheid, digitaal inclusief.

In 2025 zien we een netwerkorganisatie die erg veerkrachtig is. Waar sociale ondernemingen en scholen ook in turbulente tijden sterk blijven in waardegericht ondernemen. We zijn een netwerk dat resoluut kiest voor duurzame relaties met medewerkers. We zijn een netwerk waar het evident is dat we ‘verder en slimmer’ dan de norm gaan als het over duurzaam bouwen gaat. We zien de kansen van technologie en digitalisering om onze werkingen krachtiger, met meer impact en resultaat te maken. We hebben daarbij oog voor die medewerkers en gebruikers, waarbij dit niet vanzelfsprekend is. We zijn een netwerk waar we door samenwerking het verschil kunnen maken, voor cliënten, leerlingen, patiënten. We hebben een cultuur van wederkerigheid en vertrouwen, waarbij delen het nieuwe normaal is. We zijn een uniek, groeiend netwerk van autonome ondernemingen, met 3D impact.

Wayne Visser, internationaal expert in sustainability, triggerde ons alvast op de kick-off van het beleidsplan tijdens zijn presentatie. Bekijk zijn presentatie of check www.waynevisser.com!

"Altijd inspirerend en een (confronterend) plezier om Wayne Visser aan het woord te horen!", Wouter Sonneville, Algemeen directeur Exalta. 

Zelf een idee om dit waar te maken? Geef ze door aan een adviseur van de Taborgroep of via speerpunten@tabor.be