Naar een duurzame HR-visie

Het Coronajaar 2021 heeft heel wat dingen in de spotlights gezet. Een daarvan is: ga duurzaam om met je medewerkers  En hoe vertaal je dan een duurzaam medewerkersbeleid in je organisatie?

HR-visie3

Visie is daar een belangrijk onderdeel van: het houdt de focus scherp, zorgt voor verbinding en betrokkenheid , inspireert én reikt materiaal aan om ons handelen van elke dag ook te toetsen.

Het WGO-model (WaardeGericht Ondernemen) in de Taborgroep geeft 4 pijlers weer die belangrijk zijn om motivatie bij medewerkers hoog te houden:

  • autonomie, invloed hebben (keuzes kunnen maken, tempo bepalen, prioriteiten stellen, …)
  • verbondenheid, steun en veiligheid voelen in de uitvoering van je job
  • competent zijn, de job aankunnen en voelen dat je in evenwicht bent
  • mee kunnen groeien, mogen mee ontwikkelen
HR-visie1

We ontwierpen een blauwdruk, die een algemeen kader schept over hoe je als organisatie je medewerkersbeleid kan vormgeven, en lieten dit kritisch bekijken door een aantal partners (waarvoor dank!)

Door collega's uit het netwerk te betrekken vanaf het prille ontwerp, willen we een tool maken waar mensen meteen mee aan de slag kunnen.

We vertaalden dit algemeen kader concreter naar verschillende fases die een medewerker doormaakt in zijn loopbaan: rekruteren en selectie, aanvang, vorming, loopbaan, evaluatie, … Maar óók naar teamontwikkeling, organisatieontwikkeling, en de vertaling naar leiderschap.

 

Interessant … maar toch wil ik veel méér weten over deze tool?!

Houd dan onze agenda in de gaten, op een van de netwerkdagen (wellicht 19/05/22) lanceren we ‘m voor het ganse netwerk. Of geef een seintje aan één van de adviseurs van het team Talent en Organisatie.